Cấp phép nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ triển lãm (thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản)

Tham khảo tài liệu 'cấp phép nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ triển lãm (thức ăn, chất bổ sung thức ăn thuỷ sản)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp phép nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản để khảo nghiệm nghiên cứu giới thiệu tại hội chợ triển lãm thức ăn chất bổ sung thức ăn thuỷ sản . Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Nuôi trồng thuỷ sản. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Cục Nuôi trồng thuỷ sản. Cơ quan phối hợp nếu có Hải quan cửa khẩu Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Trong 05 ngày làm việc sẽ kiểm tra hồ sơ thông báo kết quả nêu rõ yêu cầu bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu - Trong 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ cấp giấy phép. Trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Cấp phép xuất khẩu nhập khẩu thức ăn thuỷ sản Giấy Quyết định số phép 60 2008 QĐ-BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Cục Nuôi trồng thuỷ sản Kiểm tra hồ sơ và thông báo kết quả nêu rõ yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu Cấp Giấy phép cho tổ chức cá nhân trường hợp không cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin nhập khẩu khảo nghiệm nghiên cứu giới thiệu tại hội chợ triển lãm 2. Hợp đồng khảo nghiệm 3. Đề cương khảo nghiệm nghiên cứu 4. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy chứng nhận sản phẩm được phép sản xuất lưu hành sử dụng cho nuôi trồng thuỷ sản do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất cấp bản gốc hoặc bản sao hợp pháp và bản dịch ra tiêng Việt đảm bảo đúng với nội dung bản chính 6. Hồ sơ về thành phần công dụng của sản phẩm Phiêu kiểm nghiệm sản phẩm của nhà sản xuất và của cơ quan thẩm quyền 7. nước sản xuất hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập cấp bản gốc hoặc bản sao hợp pháp và bản dịch ra tiêng Việt đảm bảo đúng với

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.