Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin: Nội suy thời gian đến tại một trạm của xe buýt trên bản đồ không gian – thời gian

Mục tiêu đề tài “Nội suy thời gian đến tại một trạm của xe buýt trên bản đồ không gian – thời gian” nhằm xây dựng giải thuật nhằm ước lượng thời gian đến trạm của xe buýt thông qua phương pháp nội suy kết hợp với mạng LSTM, và đồng thời đưa ra phương pháp biểu diễn các tuyến, hành trình và thời gian đến trạm của xe buýt trên bản đồ không gian – thời gian. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT ĐẶNG NHƯ PHÚ NỘI SUY THỜI GIAN ĐẾN TẠI MỘT TRẠM CỦA XE BUÝT TRÊN BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN THỜI GIAN CHUYÊN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN MÃ SỐ 8480104 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS. TS. TRẦN VĨNH PHƯỚC BÌNH DƯƠNG - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dẫn khoa học của Thầy PGS. TS. Trần Vĩnh Phước. Các nội dung nghiên cứu kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa công bố bất kỳ dưới hình thức nào từ trước đến nay. Những số liệu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá được chính tác giả thu thập trong quá trình thực nghiệm tại các trạm xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra luận văn còn sử dụng các bài báo của các tác giả đã nghiên cứu trước đây để phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng nhằm xử lý các vấn đề được nêu ra trong luận văn. Các nội dung nhận xét đánh giá hình ảnh và số liệu của các tác giả khác được nêu trong luận văn đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung luận văn của mình. Trường đại học Thủ Dầu Một và giáo viên hướng dẫn không liên quan đến những vi phạm tác quyền bản quyền do tôi gây ra trong quá trình thực hiện nếu có . Bình Dương ngày 01 tháng 3 năm 2019 Tác giả Đặng Như Phú ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Trường đại học Thủ Dầu Một. Cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất để em có thể thực hiện tốt luận văn. Cảm ơn Phòng Sau đại học đã giúp đỡ và hướng dẫn em cách trình bày luận văn đúng theo quy định và em cũng cảm ơn các quý Thầy Cô trong Khoa Kỹ thuật - công nghệ đã dạy cho em những kiến thức nền tảng thực tế để em có thể tự tin làm tốt được luận văn. Cảm ơn các bạn trong lớp cao học CH16TH01 Chuyên ngành Hệ thống thông tin đã động viên chia sẻ kinh nghiệm cho em. Đặc biệt em xin cảm ơn giảng viên hướng dẫn PGS. TS. Trần Vĩnh Phước đã tận tâm truyền đạt những .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
46    336    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.