Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên tại trường Đại học Tài chính – Kế toán

Bài viết trình bày ác yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên tại trường Đại học Tài chính – Kế toán. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 05 yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến thái độ học tập của sinh viên tại trường đại học, đó là Ảnh hưởng xã hội; Phương pháp giảng dạy của giảng viên; . | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN Trần Thị Thanh Thanh1 Tóm tắt Nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ học tập của sinh viên tại Trường Đại học Tài chính Kế toán. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có 05 yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến thái độ học tập của sinh viên tại trường đại học đó là Ảnh hưởng xã hội Phương pháp giảng dạy của giảng viên Niềm tin của sinh viên Sự cải tiến về chất lượng dịch vụ Cơ hội việc làm trong tương lai trong đó các yếu tố Ảnh hưởng xã hội Phương pháp giảng dạy của giảng viên Sự cải tiến về chất lượng dịch vụ Cơ hội việc làm trong tương lai đều có tương quan thuận và yếu tố Niềm tin của sinh viên có tương quan nghịch đối với thái độ học tập của sinh viên tại trường đại học. Kết quả nghiên cứu sẽ là những thông tin hữu ích cho các tổ chức giáo dục đại học hiện nay. Từ khóa Thái độ học tập của sinh viên Ảnh hưởng xã hội Phương pháp giảng dạy của giảng viên Niềm tin của sinh viên Sự cải tiến về chất lượng dịch vụ Cơ hội việc làm trong tương lai. 1. Mở đầu Hoạt động học tập của sinh viên là hướng tới việc trở thành người lao động có trình độ sau khi tốt nghiệp đại học nên định hướng nghề nghiệp được thể hiện rõ nét trong suốt quá trình học tập của sinh viên. Vì vậy việc nắm vững kiến thức kỹ năng kỹ xảo của nghề tiếp cận và cập nhật kiến thức với sự phát triển của ngành nghề có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sinh viên tích cực tự giác học tập. Theo Fink 2003 nhu cầu học tập và kỳ vọng của người học có thể thay đổi. Theo nghĩa này khi người học biết được những gì cần thiết để học sẽ làm cho quá trình học trở nên dễ dàng hơn. Học tập nhằm mục đích không nhớ kiến thức học hời hợt mà nhằm mục đích tìm hiểu kiến thức nỗ lực học tập và quan trọng nhất là có thể sử dụng kiến thức học sâu Holsapple C. và Wu J. 2008 . Thái độ đối với việc học là yếu tố quan trọng đối với người học để thiết lập mục tiêu khả năng giải quyết vấn đề niềm tin của họ đối với việc học động lực bên .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    77    2    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.