Đánh giá cường độ điện trường của chuỗi cách điện treo lưới điện truyền tải theo phương pháp phần tử hữu hạn - áp dụng đối với lưới điện 220kV Việt Nam

Bài viết Đánh giá cường độ điện trường của chuỗi cách điện treo lưới điện truyền tải theo phương pháp phần tử hữu hạn - áp dụng đối với lưới điện 220kV Việt Nam trình bày công cụ và phương pháp số, cụ thể là phương pháp phần tử hữu hạn, để đánh giá cường độ điện trường gây phóng điện của chuỗi cách điện lưới điện truyền tải. Kết quả nghiên cứu được áp dụng đánh giá với lưới điện truyền tải 220kV Việt Nam. | KHOA HỌC CÔNG NGHỆ P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG CỦA CHUỖI CÁCH ĐIỆN TREO LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI THEO PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN - ÁP DỤNG ĐỐI VỚI LƯỚI ĐIỆN 220kV VIỆT NAM EVALUATION ELECTRIC FIELD ALONG CERAMIC INSULATOR STRING IN A HIGH VOLTAGE TRANMISSION LINE BASED ON NUMERICAL SIMULATION - STUDY OF 220kV VIETNAMESE TRANMISSION LINE Nguyễn Nhất Tùng1 Nguyễn Quang Thuấn Nguyễn Xuân Phúc2 1 DOI https 1. GIỚI THIỆU TÓM TẮT Chuỗi cách điện là một trong những phần Sự cố do sét là một trong những nguyên nhân chính gây phóng điện trên chuỗi cách điện tử cơ bản có tác dụng bảo vệ nói chung và làm gián đoạn cấp điện của lưới điện truyền tải. Những nghiên cứu về chuỗi cách điện phần tử chống sét nói riêng cho đường dây truyền tải. cơ bản nhất để hạn chế các sự cố do sét trên lưới điện truyền tải đã và đang được phát triển mạnh Yếu tố kỹ thuật về phân bố điện trường trên mẽ. Hai hướng nghiên cứu được quan tâm trong lĩnh vực này là vật liệu cách điện và phương bề mặt chuỗi cách điện rất được quan tâm khi pháp tính toán lan truyền điện trên bề mặt cách điện. Đối với vật liệu cách điện yêu cầu đặt ra là xem xét đánh giá yếu tố phóng điện. Việc xác có khả năng cách điện cao có đặc tính cơ lý tốt và đặc biệt là chống bám bụi bề mặt. Hướng thứ định cường độ điện trường trên chuỗi cách hai đang được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu do công cụ phương pháp tính toán hiện nay cho phép tính toán chính xác tối ưu hóa cấu trúc của phần tử cách điện. Bài báo này trình điện được nghiên cứu theo nhiều hướng tiếp bày công cụ và phương pháp số cụ thể là phương pháp phần tử hữu hạn để đánh giá cường độ cận khác nhau. Phương pháp giải tích đã được điện trường gây phóng điện của chuỗi cách điện lưới điện truyền tải. Kết quả nghiên cứu được áp sử dụng để tính toán phân bố theo miền dụng đánh giá với lưới điện truyền tải 220kV Việt Nam. không gian có tính đến tính chất truyền sóng điện từ 1-2 và đặc biệt gần đây phương Từ khóa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    48    2    29-05-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.