BÀI BỐN ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC

1. Biết sử dụng các dụng cụ đo (bình chia độ, bình tràn) để xác định thể tích của vật rắn có hình dạng bất kỳ không thấm nước. 2. Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với số liệu mà mình đo được, hợp tác trong mọi công việc của nhóm. II. CHUẨN BỊ Vật rắn không thấm nước (sỏi, đinh ốc.); 1 bình chia độ; 1 bình tràn; 1 bình chứa, một xô nước. | BÀI BỐN ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC I. MỤC TIÊU 1. Biết sử dụng các dụng cụ đo bình chia độ bình tràn để xác định thể tích của vật rắn có hình dạng bất kỳ không thấm nước. 2. Tuân thủ các quy tắc đo và trung thực với số liệu mà mình đo được hợp tác trong mọi công việc của nhóm. II. CHUẨN BỊ Vật rắn không thấm nước sỏi đinh ốc. 1 bình chia độ 1 bình tràn 1 bình chứa một xô nước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định Câu hỏi kiểm tra bài cũ - Kể tên một số dụng cụ đo thể tích chất lỏng mà em biết. - Đọc như thế nào để có kết quả đo chính xác nhất - Trình bày cách đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập. Trên hình 9 Làm sao để biết thể tích của hòn đá có bằng thể tích đinh ốc hay không Ta đã biết dùng bình chia độ để xác định thể tích chất lỏng có trong bình chứa trong tiết này ta tìm cách xác định thể tích của vật rắn không thấm nước ví dụ như xác định thể tích của cái đinh ốc viên sỏi. Hoạt động 2 Tìm hiểu về cách đo thể tích của những vật rắn không thấm nước. Giới thiệu Giả sử cần đo thể tích của hai viên sỏi viên 1 có thể tích nhỏ viên 2 có thể tích lớn hơn và viên này không lọt được vào bình chia độ. Hình 9 Hình 10 Học sinh có thể trình bày lại quy tắc dùng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng. I. CÁCH ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC. 1. Dùng bình chia độ - Dùng bình chia độ xác định thể tích của một lượng nước ban đầu kết quả là V0. - Sau đó nhẹ nhàng thả viên sỏi ngập hẳn vào trong nước nước sẽ Đề nghị học sinh quan sát hình 10 và mô tả cách đo. Nếu hòn đá quá to không bỏ lọt vào bình chia độ thì sao Hình 11 đã mô tả quy tắc đo thể tích vật rắn giới thiệu hình vẽ . Hình 11 Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận về hai cách đo thể tích vật rắn không thấm nước sau đó rút ra và thống nhất cách đo trong cả hai trường hợp. C3 Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống dâng lên thể tích V1. - Thể tích viên sỏi sẽ là V V1-V0 200cm3-50cm3 50cm3. 2. Dùng bình tràn - Khi hòn đá không bỏ lọt bình chia độ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    58    1    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.