BÀI MƯỜI BẢY TỔNG KẾT CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

1. Ôn lại những kiến thức cơ bản đã học trong chương. 2. Củng cố và đánh giá sự nắm vững kiến thức và kỹ năng. II. CHUẨN BỊ Một số dụng cụ trực quan như nhãn có ghi khối lượng tịnh, kéo cắt tóc, kéo cắt kim loại. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Tổ chức cho học sinh ôn tập I. ÔN TẬP Hướng dẫn cho HS trả lời 13 câu hỏi trong SGK. Hướng trả lời, giáo viên chú ý cho học sinh sử dụng thuật ngữ chính. | BÀI MƯỜI BẢY TỔNG KẾT CHƯƠNG 1 CƠ HỌC I. MỤC TIÊU 1. Ôn lại những kiến thức cơ bản đã học trong chương. 2. Củng cố và đánh giá sự nắm vững kiến thức và kỹ năng. II. CHUẨN BỊ Một số dụng cụ trực quan như nhãn có ghi khối lượng tịnh kéo cắt tóc kéo cắt kim loại. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Bài mới CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NỘI DUNG Hoạt động 1 Tổ ch Hướng dẫn cho HS trả lời 13 câu hỏi trong SGK. 1. Nêu tên các dụng cụ đo chiều dài đo thể tích đo khối lượng. ức cho học sinh ôn tập I. ÔN TẬP Hướng trả lời giáo viên chú ý cho học sinh sử dụng thuật ngữ chính xác khi trả lời. 1. Thước bình chia độ bình tràn lực kế cân. 2. Tác dụng đẩy kéo của vật này 2. Lực. lên vật khác gọi là gì 3. Lực tác dụng lên một vật có 3. Làm cho vật bị biến dạng hoặc thể gây ra những kết quả gì trên làm biến đội vận tốc của vật. vật 4. Nếu hai lực cùng tác dụng vào 4. Hai lực cân bằng. một vật đang đứng yên mà nó vẫn đứng yên thì hai lực đó gọi là hai lực gì 5. Lực hút của Trái Đất tác dụng 5. Trọng lực hay trọng lượng. lên các vật gọi gì 6. Dùng tay ép hai đầu một lò xo 6. Lực đàn hồi. lại. Lực mà lò xo tác dụng lên tay gọi là lực gì 7. Trên vỏ hộp kem giặt VISO 7. Khối lượng của kem giặt trong có ghi 1kg. Số đó chỉ gì hộp. 8. Điền từ 7800 kg m3 8. Khối lượng riêng là của sắt. 9. Điền từ 9. Các từ điền vào là a. Đơn vị đo độ dài là i ký i. met. hiệu là ii ii. m b. Đơn vị đo thể tích là iii iii. met khối. ký hiệu là iv iv. m3. c. Đơn vị đo lực là v ký v. Newton. hiệu là vi vi. N d. Đơn vị đo khối lượng là vii. Kilogam. vii ký hiệu là viii viii. kg. e. Đơn vị KLR là ix ký ix. Kilogam trên met khối. hiệu là x x. kg m3. 10. Viết công thức liên hệ giữa 10. P 10m trọng lượng và khối lượng của cùng một vật. 11. Viết công thức tính KLR 11. D Error theo khối lượng và thể tích. 12. Hãy nêu tên ba MCĐG đã 12. MPN đòn bẩy ròng rọc. học. 13. Hãy nêu tên của MCĐG mà 13. Tên MCĐG là người ta dùng trong các công việc hoặc dụng cụ sau - Kéo thùng bêtông lên cao để đổ - Ròng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG