HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH

Học sinh hiểu được hai loại điện tích âm và dương .Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau , khác dấu thì đẩy nhau 2. Kĩ năng : Biết làm TN chứng minh 2 loại điện tích 3. Thái độ : HS ổn định , tập trung trong học tập II/ Chuẩn bị : 1. GV: Tranh vẽ hình sgk 2. HS: Chia làm 4 nhóm , mỗi nhóm 3 mảnh nilông ,1bút chì ,1kẹp giấy ,1 thanh thuỷ tinh ,1 trục quay với , mũi nhọn thẳng đứng | HAI LOẠI ĐIỆN TÍCH I Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh hiểu được hai loại điện tích âm và dương .Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau khác dấu thì đẩy nhau 2. Kĩ năng Biết làm TN chứng minh 2 loại điện tích 3. Thái độ HS ổn định tập trung trong học tập II Chuẩn bị 1. GV Tranh vẽ hình sgk 2. HS Chia làm 4 nhóm mỗi nhóm 3 mảnh nilông 1bút chì 1kẹp giấy 1 thanh thuỷ tinh 1 trục quay với mũi nhọn thẳng đứng III Giảng dạy 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra a. Bài cũ GV Hãy nêu phần ghi nhớ sgk bài sự nhiễm điện do cọ xát Làm BT SBT HS Trả lời GV Nhận xét ghi điểm b. Sự chuẩn bị của học sinh cho bài mới 3 . Tình huống bài mới Giáo viên nêu tình huống như đã ghi ở sgk 4. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 1 Tìm hiểu hai I Hai loại điện tích loại điện tích GV Làm TN Kẹp 2 mảnh nilong vào thanh bút chì rồi nhất lên HS Quan sát GV Chúng hút hay đẩy TN HS Không có hiện tượng gì GV Dùng len cọ xát vào nilông Nhận xét .Hãy cho biết chúng hút nhau hay đẩy nhau HS Đẩy GV Dùng vải cọ xát vào 2 - Cùng loại Đẩy thanh nhưạ sẫm màu giống nhau . Đặt 2 thanh này như hình . Hãy cho biết chúng hút hay đẩy HS Trả lời GV Làm TN2 TN2 HS Quan sát GV Chúng hút hay đẩy HS Quan sát trả lời GV Em hãy điền từ vào dấu. ở phần nhận xét HS Thực hiện GV Treo bảng đã kẻ sẵn phần kết luận lên bảng Nhận xét HS Quan sát GV Hãy lên bảng điền vào vị trí - hút khác còn trống này HS Hai đẩy hút GV Quy ước thanh thuỷ tinh cọ xát vào lụa là điện tích dương . Điện tích của thanh nhựa khi cọ xát vào C1 Mảnh nilong .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG