Tiết 12: A.MỤC TIÊU.ĐỘ CAO CỦA ÂM

Nêu được mối quan hệ giữa độ cao và tần số của âm. -Sử dụng được thuật ngữ âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trầm) và tần số khi so sánh hai âm. năng: -Làm TN để hiểu tần số là gì. -Làm TN để thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm. độ: Nghiêm túc trong học tập. Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế. | Tiết 12 ĐỘ CAO CỦA ÂM. TIÊU. 1. Kiến thức -Nêu được mối quan hệ giữa độ cao và tần số của âm. -Sử dụng được thuật ngữ âm cao âm bổng âm thấp âm trầm và tần số khi so sánh hai âm. 2. Kỹ năng -Làm TN để hiểu tần số là gì. -Làm TN để thấy được mối quan hệ giữa tần số dao động và độ cao của âm. 3. Thái độ Nghiêm túc trong học tập. Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tế. B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HỌC SINH. Mỗi nhóm 1 dây cao su 1 giá TN 1 con lắc đơn có chiều dài 20 cm. 1 con lắc đơn có chiều dài 40 cm 1 đĩa phát âm có 3 hàng lỗ vòng quanh 1 mô tơ 3V-6V 1 chiều 1 mảnh phim nhựa 1 lá thép 0 7x15x300 mm. C. PHƯƠNG PHÁP Thực nghiệm. D. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. ỔN ĐỊNH 1 phút HOẠT ĐỘNG 1 KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. 10 phút TRA HS 1 -Các nguồn âm có đặc điểm -HS Các nguồn âm có chung đặc nào giống nhau Chữa bài tập và SBT. HS2 Chữa bài tập và trình bày kết quả bài tập SBT. CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. -Phương án 1 Như SGK. -Phương án 2 Cây đàn bầu chỉ có 1 dây tại sao người nghệ sĩ khi gảy đàn lại khéo léo rung lênlàm cho bài hát khi thì thánh thót âm bổng lúa thì trầm lắng xuống làm xao xuyến lòng người. Nguyên nhân nào làm âm trầm bổng khác nhau điểm Khi phát ra âm các vật đều dao động rung động . Bài động. Bài làm vật dao động. Bài Khi gảy đàn ghi ta Dây đàn dao động. Bài a ồng nghiệm và nước trong ống nghiệm dao động. không khí trong ống nghiệm dao động. HOẠT ĐỘNG 2 QUAN SÁT DAO ĐỘNG NHANH CHẬM-NGHIÊN CỨU KHÁI NIỆM TẦN SỐ. 10 phút ĐỘNG NHANH CHẬM-TẦN SỐ. THÍ NGHIỆM 1 -GV bố trí TN hình tr31 SGK -GV Hướng dẫn HS cách xác định -HS Chú ý lắng nghe. 1 dao động. Hướng dẫn HS cách xác định số dao động của vật trong thời gian 10 đó tính số dao động trong 1 giây . -HS Đếm số dao động của 2 con lắc -GV Yêu cầu HS lên kéo con lắc ra trong 10 giây ghi kết quả vào bảng khỏi vị trí cân bằng và yêu cầu HS đếm số dao động trong 10 giây làm SGK tr 31. TN với 2 con lắc 20 cm và .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    18    2    02-08-2021