Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép Việt Nam

Mục đích nghiên cứu luận án: Xác định nhu cầu thông tin chi phí phục vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định trong từng nhóm DNSXTVN; xác định những thông tin chưa được KTQTCP đáp ứng từng nhóm DNSXTVN; xác định các nhân tố gây ra những hạn chế của KTQTCP trong việc cung cấp thông tin phục vụ quản trị trong từng nhóm DNSXTV.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.