Những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả

Thông qua việc nhìn lại lịch sử quá trình hợp tác giữa Đại học Joseph Fourier – Cộng hòa Pháp với Việt Nam nói chung và với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; bài viết này sẽ cố gắng làm rõ những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả. | TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCM Claude Comiti và tgk _ NHỮNG ĐIỀU KIỆN TẠO NÊN MỘT SỰ HỢP TÁC QUỐC TẾ CÓ HIỆU QUẢ CLAUDE COMITI* , LÊ THỊ HOÀI CHÂU ** TÓM TẮT Thông qua việc nhìn lại lịch sử quá trình hợp tác giữa Đại học Joseph Fourier – Cộng hòa Pháp với Việt Nam nói chung và với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; bài viết này sẽ cố gắng làm rõ những điều kiện tạo nên một sự hợp tác quốc tế có hiệu quả. Chúng tôi hi vọng kinh nghiệm có được qua chương trình hợp tác này sẽ mang lại những yếu tố góp phần phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của một trường đại học trong mục đích nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của Trường. Từ khóa: hợp tác, điều kiện, hiệu quả, thành công. ABSTRACT Conditions for a successful international cooperation In reviewing the history of cooperation between the University Joseph Fourier France and Vietnam, in general, and with Ho Chi Minh City University of Education, in particular; this article clarifies the conditions for an effective international cooperation. Hopefully, the experience gained through this cooperation will bring elements contributing to the development of international cooperation relations of a university, improving the training quality and status of the university. Keywords: cooperation, conditions, effective, successful. 1. Mở đầu Quan hệ hợp tác giữa Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHSP TPHCM) và Đại học Josep Fourier (UJF) - nay là Đại học Grenoble Alpes (UGA) thuộc Cộng hòa Pháp, đã có từ hơn 20 năm nay, góp phần không nhỏ vào thành tích đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học của cả hai trường. Trong các mối quan hệ quốc tế của ĐHSP TPHCM, chương trình hợp tác với UJF được đánh giá như một ví dụ điển hình về sự thành công. Vài con số thống * ** kê đầu tiên minh hoạ cho thành quả của sự hợp tác đó : - 11 tiến sĩ, trong đó có 7 giảng viên của ĐHSP TPHCM, đã bảo vệ luận án ở UJF; -

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    19    2    19-09-2021