Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng so sánh hiệu quả phác đồ kích thích buồng trứng sử dụng Corifollitropin α và Menotropin với phác đồ Follitropin β đơn thuần ở bệnh nhân đáp ứng buồng trứng kém

Bài viết trình bày so sánh hiệu quả phác đồ KTBT sử dụng Corifollitropin α với hp-hMG (Corifollitropin α + hp-hMG) và phác đồ sử dụng FSH tái tổ hợp đơn thuần (Follitropin β) ở bệnh nhân | Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng so sánh hiệu quả phác đồ kích thích buồng trứng sử dụng Corifollitropin α và Menotropin với phác đồ Follitropin β đơn thuần ở bệnh nhân đáp ứng buồng trứng kém HỒ NGỌC ANH VŨ VƯƠNG THỊ NGỌC LAN PHẠM DƯƠNG TOÀN HỒ MẠNH TƯỜNG PHỤ KHOA NỘI TIẾT VÔ SINH NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG NGẪU NHIÊN CÓ NHÓM CHỨNG SO SÁNH HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ KÍCH THÍCH BUỒNG TRỨNG SỬ DỤNG CORIFOLLITROPIN α VÀ MENOTROPIN VỚI PHÁC ĐỒ FOLLITROPIN β ĐƠN THUẦN Ở BỆNH NHÂN ĐÁP ỨNG BUỒNG TRỨNG KÉM Hồ Ngọc Anh Vũ 1 Vương Thị Ngọc Lan 2 Phạm Dương Toàn 1 Hồ Mạnh Tường 3 1 Bệnh viện Mỹ Đức 2 Đại học Y Dược TPHCM 3 Đại học Quốc gia TPHCM Từ khóa Kích thích buồng Tóm tắt trứng đáp ứng buồng trứng Mục tiêu So sánh hiệu quả phác đồ KTBT sử dụng Corifollitropin α kém corifollitropin α hp-hMG follitropin β. với hp-hMG Corifollitropin α hp-hMG và phác đồ sử dụng FSH tái Keywords Controlled ovarian tổ hợp đơn thuần Follitropin β ở bệnh nhân lt 40 tuổi đáp ứng buồng hyperstimulation poor ovarian response corifollitropin α hp- trứng kém theo tiêu chuẩn Bologna. hMG follitropin β. Phương pháp Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng thực hiện trên 64 bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm dưới 40 tuổi có tiền sử đáp ứng kém 3 noãn và có AMH TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 14 03 140 - 145 2016 Objective To compare the efficacy of corifollitropin α followed by menotropin and recombinant FSH Follitropin β only protocols for controlled ovarian stimulation in women lt 40 years of age diagnosed as poor responders using Bologna criteria. Materials and methods This was a randomized controlled trial conducted on 64 women lt 40 years old had at least 1 IVF cycle with 3 oocytes retrieved and AMH lt ng ml or AFC lt 7 follicles. Patients randomly received corifollitropin α hp-hMG group A or follitropin β group B for ovarian stimulation. Primary endpoint was ongoing pregnancy rate. Secondary endpoints were number of oocytes retrieved number of canceled cycles due to extremely

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.