Thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo

Trên cơ sở thống nhất quan niệm về bài học và nhận diện các thành tố cơ bản của bài học, bài viết đề cập đến những yêu cầu và kĩ thuật cơ bản của thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo. Những yêu cầu và kĩ thuật này nhằm hỗ trợ nhà giáo nói chung, giảng viên nói riêng phát triển được kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo – một lí thuyết có tầm ảnh hưởng đáng kể trong thực tiễn dạy học đại học ở Việt Nam. | JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE DOI Educational Sci. 2015 Vol. 60 No. 8C pp. 239-246 This paper is available online at http THIẾT KẾ BÀI HỌC THEO LÍ THUYẾT KIẾN TẠO Phạm Văn Hải Đảng ủy Khối các trường Đại học Cao đẳng Hà Nội Tóm tắt. Trên cơ sở thống nhất quan niệm về bài học và nhận diện các thành tố cơ bản của bài học bài viết đề cập đến những yêu cầu và kĩ thuật cơ bản của thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo. Những yêu cầu và kĩ thuật này nhằm hỗ trợ nhà giáo nói chung giảng viên nói riêng phát triển được kĩ năng thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo một lí thuyết có tầm ảnh hưởng đáng kể trong thực tiễn dạy học đại học ở Việt Nam. Từ khóa Bài học kiến tạo lí thuyết kiến tạo thiết kế bài học theo lí thuyết kiến tạo. 1. Mở đầu Thuyết Kiến tạo constructivism chính xác hơn là một chuỗi các lí thuyết và mô hình về học tập theo hướng lấy hoạtđộng và tương tác của người học làm nền đó giảng dạy và học tập được triển khai theo quan điểm học viên là người chủ động tự xây dựng kiến tạo hiểu biết cho bản thân bằng cách tác động vào đối tượng học khám phá bóc tách và kết nối thông tin thu được với những kiến thức kinh nghiệm đã có để cấu trúc thành kiến thức mới có ý nghĩa với cá nhân 2 .Trong dạy học kiến tạo học viên xây dựng kiến thức của riêng họ và thể hiện kiến thức đó từ trải nghiệm của mình. Việc học tập không phải diễn ra nhờ quá trình chuyển thông tin từ giáo viên hay giáo trình đến bộ não của học sinh mà thay vào đó mỗi người tự xây dựng hiểu biết hợp lí mang tính cá nhân của riêng họ. Theo Fraser 8 Tobin 7 thuyết kiến tạo đã trở thành lí thuyết có ảnh hưởng lớn trong khoa học giáo dục vì nó cung cấp một mô hình học tập hợp lí đối với việc hình thành sự hiểu biết và thể hiện kinh nghiệm học tập và giảng dạy. Theo cách này kiến tạo giữ nhiệm vụ tham chiếu tới lí thuyết quot để xây dựng một lớp học tối đa hóa hoạt động học tập của người học quot 8 . Điều này đã nhấn mạnh tới sự cần thiết có tác động sư

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.