Sơ lược một số yêu cầu cơ bản về năng lực dạy học phân hóa nội tại của người giáo viên trung học

Nội dung chính của bài viết trình bày khuyến khích học sinh (HS) sử dụng vốn kiến thức đó để giải quyết các vấn đề và hoàn thành những nhiệm vụ mà các em có thể sẽ phải đối mặt trong một cộng đồng rộng lớn hơn. Đồng thời, nhà trường tìm cách khuyến khích sự hòa hợp thành một tổng thể duy nhất của các dạng trí tuệ ở mỗi học sinh và khẳng định sự phát triển đều đặn của các em theo những đường lối thông minh nhất” Howard Gardner. Mời các bạn tham khảo! | DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Sơ lược một số yêu cầu cơ bản về năng lực dạy học phân hóa nội tại của người giáo viên trung học ThS. Nguyễn Đắc Thanh Ngôi trường mà ta hình dung tự đảm nhiệm việc bồi dưỡng cho học sinh một sự hiểu biết sâu sắc về nhiều môn cốt lõi. Nó khuyến khích học sinh HS sử dụng vốn kiến thức đó để giải quyết các vấn đề và hoàn thành những nhiệm vụ mà các em có thể sẽ phải đối mặt trong một cộng đồng rộng lớn hơn. Đồng thời nhà trường tìm cách khuyến khích sự hòa hợp thành một tổng thể duy nhất của các dạng trí tuệ ở mỗi học sinh và khẳng định sự phát triển đều đặn của các em theo những đường lối thông minh nhất Howard Gardner 6 137 . 1. Khái niệm về dạy học phân hóa Dạy học phân hoá DHPH là dạy học theo từng loại đối tượng phù hợp với tâm - sinh lí khả năng nhu cầu và hứng thú của người học nhằm phát triển tối đa tiềm năng riêng vốn có của mỗi người học người học được chủ động lựa chọn các môn học hoặc chủ đề phù hợp với năng lực và sở thích của mình. Nguồn Báo điện tử Giáo dục và Thời đại DHPH là một chiến lược dạy học được phân chia thành hai cấp độ vĩ mô và vi mô. - Cấp độ vĩ mô phân hóa ngòai là sự tổ chức quá trình dạy học thông qua các loại hình nhà trường các lớp khác nhau xây dựng các chương trình dạy học khác nhau. - Cấp độ vi mô phân hóa nội tại là sự tổ chức hoạt động dạy học trong một tiết học bài học một lớp học từng môn học có tính đến các đặc điểm cá nhân của HS là sử dụng các biện pháp thích hợp trong một lớp thống nhất với cùng một kế hoạch một chương trình và sách giáo khoa. Trong tham luận này chúng tôi phân tích những yêu cầu về năng lực DHPH của người giáo viên ở mức độ vi mô nội tại . 2. Cơ sở sư phạm của dạy học phân hóa nội tại Khoa Tâm lý Giáo dục Trường Đại học Sư phạm 63 DHTH amp DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới CT và SGK sau năm 2015 Mỗi học sinh có đặc điểm tâm sinh lý hoàn toàn khác nhau vì vậy không có một hình thức phương pháp kỹ thuật dạy

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.