Xây dựng bộ chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam theo hướng tiếp cận (IFRS FOR SMEs)

Bài viết này tập trung trao đổi một số vấn đề có liên quan đến việc xây dựng bộ chuẩn mực kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam theo hướng tiếp cận chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (IFRS for SMEs). | n trÞ - Kinh nghiÖm quèc tÕ vµ thùc tr ng ë ViÖt Nam XÂY DỰNG BỘ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở VIỆT NAM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN IFRS FOR SMEs . Võ Văn Nhị - TS. Trần Thị Thanh Hải Trường Đại học Kinh tế Đặt vấn đề Hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra ngày càng sâu rộng trên nhiều phương diện trong đó có hội nhập trong lĩnh vực kế toán. Hội nhập về kế toán theo định hướng hội tụ kế toán quốc tế sẽ tạo ra được nhiều thông tin hữu ích được công nhận rộng rãi trên phạm vi khu vực và toàn cầu. Vấn đề tạo ra thông tin hữu ích là vấn đề rất được các doanh nghiệp DN quan tâm trong đó có các doanh nghiệp nhỏ và vừa DNNVV . Ở Việt Nam các DNNVV chiếm hơn 95 trong tổng số DN đang hoạt động trong nền kinh tế do vậy việc nghiên cứu quá trình hoà hợp và hội tụ kế toán quốc tế đối với DNNVV là một yêu cầu có tính cấp thiết cả về mặt học thuật lẫn ứng dụng. Xuất phát từ tình hình này và cũng xuất phát từ thực tế công tác kế toán của DNNVV trong thời gian qua bài viết này tập trung trao đổi một số vấn đề có liên quan đến việc xây dựng bộ chuẩn mực kế toán cho DNNVV ở Việt Nam theo hướng tiếp cận chuẩn mực báo cáo tài chính BCTC quốc tế cho DNNVV IFRS for SMEs . Tổng quan nghiên cứu Trong những năm trở lại đây đặc biệt là từ khi có chuẩn mực BCTC quốc tế cho DNNVV IFRS for SMEs vào năm 2009 kế toán DNNVV được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Theo đó IFRS for SMEs được cho sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cả bản thân DN áp dụng và người sử dụng thông tin kế toán. IFRS for SMEs đã giúp khôi phục và xây dựng lòng tin cho các đối tượng sử dụng về nghề nghiệp kế toán cải thiện khả năng so sánh và tính minh bạch của BCTC Fazeena Fazneen Hussain et al 2012 giúp làm giảm chi phí và thời gian kiểm toán thông tin kế toán minh bạch hơn và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của các đối tượng sử dụng thông tin LJ Stainbank 2010 Grosu Veronica amp Bostan Ionel 2010 Hana Bohusova 2011 . Không những thế việc áp dụng IFRS for SMEs còn góp phần giúp nghề nghiệp kế toán phát triển và cải

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
216    44    1    03-10-2022
215    76    5    03-10-2022
5    41    1    03-10-2022
2    763    1    03-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.