Giáo trình Điện kỹ thuật (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp) - Tổng cục giáo dục nghề nghiệp

(NB) Giáo trình Điện kỹ thuật với mục tiêu giúp các bạn có thể hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện; trình bày được yêu cầu, nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô; trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện; vẽ được sơ đồ dấu dây, sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản; tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện; . | BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - - GIÁO TRÌNH Môn học Điện kỹ thuật NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP LƯU HÀNH NỘI BỘ 2 MỤC LỤC ĐỀ MỤC TRANG Lời giới thiệu 1 Mục lục 2 Chương 1 Đại cương về dòng điện 4 Chương 2 Máy phát điện 27 Chương 3 Động cơ điện 33 Chương 4 Máy biến áp 41 Chương 5 Khí cụ điều khiển và bảo vệ mạch điện. 48 Tài liệu tham khảo 62 3 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐIỆN KỸ THUẬT Mã số của môn học MH 07 Thời gian môn học 45 giờ Lý thuyết 45 giờ Thực hành 0 giờ Vị trí tính chất ý nghĩa và vai trò của môn học - Vị trí Môn học được bố trí giảng dạy song song với các môn học mô đun sau MH 08 MH 09 MH 10 MH 11 MH 12 MH13 MH 14 MH 15 MH 16 MH 18 MH 19. - Tính chất Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc. - Ý nghĩa giúp cho sinh viên có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện góp phần vào học các môn chuyên môn điện ô tô được tốt hơn nâng cao hiệu quả học tập. - Vai trò môn học trang bị cho sinh viên những khái niệm nguyên lý cơ bản của môn kỹ thuật điện để ứng dụng vào các môn học chuyên môn ứng dụng vào thực tế. Mục tiêu của môn học Hệ thống được kiến thức cơ bản về mạch điện Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại máy điện dùng trong phạm vi nghề Công nghệ Ô tô Trình bày được công dụng và phân loại các loại khí cụ điện Vẽ được sơ đồ dấu dây sơ đồ lắp đặt các mạch điện cơ bản Tuân thủ đúng quy định về an toàn khi sử dụng thiết bị điện Rèn luyện tác phong làm việc cẩn thận. 4 CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DÒNG ĐIỆN Mã số của chương 1 MH 07 - 01 - Trong bài này trình bày nội dung của dòng điện một chiều và dòng điện điện động xoay chiều. Mục tiêu - Trình bày được khái niệm nguyên lý sản sinh ra dòng điện một chiều các đại lượng cơ bản và các định luật cơ bản của mạch điện một chiều - Trình bày được nguyên lý sản sinh ra sức điện động xoay chiều và các đại lượng cơ bản đăc trưng cho dòng điện xoay chiều - Trình bày được ý nghĩa của hệ số công suất và các biện pháp nâng cao hệ số công suất - Trình bày được sơ đồ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
117    3    1    27-06-2022
287    27    2    27-06-2022
11    16    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.