Luận văn Thạc sĩ Văn hóa học: Di tích và lễ hội đền Trầm Lâm tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Đề tài "Di tích và lễ hội đền Trầm Lâm tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh" tập trung khai thác các giá trị văn hóa của vật thể đền Trầm Lâm và làm sáng tỏ các giá trị văn hóa phi vật thể lễ hội đền Trầm Lâm; hệ thống truyền thuyết liên quan, nhằm tìm ra, lý giải các giá trị văn hóa lặng động trong sinh hoạt cộng đồng của cư dân vùng biên ải Hà Tĩnh, giáp Lào. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
100    379    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.