Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập tại Việt Nam: Phân tích dưới góc nhìn của công ty TNHH Nexia STT

Mục đích chung của bài luận văn "Quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập tại Việt Nam: Phân tích dưới góc nhìn của công ty TNHH Nexia STT" là nghiên cứu quản lý nhà nước về hoạt động kiểm toán độc lập dưới góc nhìn của công ty TNHH Nexia STT, từ đó chỉ ra những hạn chế và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM PHÂN TÍCH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÔNG TY TNHH NEXIA STT Ngành Quản lý kinh tế BÙI THỊ THẮM Hà Nội 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM PHÂN TÍCH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA CÔNG TY TNHH NEXIA STT Ngành Quản lý kinh tế Mã học viên 820139 Họ và tên học viên Bùi Thị Thắm Người hướng dẫn khoa học TS Trần Thu Trang Hà Nội 2022 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn Quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập tại Việt Nam Phân tích dưới góc nhìn của công ty TNHH Nexia STT tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn Tiến sĩ Trần Thu Trang. Cô giáo đã tận tình chỉ bảo cho tôi từ giai đoạn hình thành ý tưởng nghiên cứu tiếp cận vấn đề cho đến xác định phương pháp phân tích đánh giá và đưa ra kết luận. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc và tập thể nhân viên công ty TNHH Nexia STT đã tạo điều kiện cho tôi được quan sát thực tế công tác QLNN đối với các DNKT cung cấp cho tôi những dẫn chứng và tư liệu thực tiễn để tôi có thêm căn cứ đánh giá vấn đề. Cuối cùng tôi muốn dành thêm lời biết ơn để Trường Đại học Ngoại Thương đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi thực hiện luận văn nghiên cứu của mình. Hà nội tháng 3 năm 2022 Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thắm ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Quản lý nhà nước về kiểm toán độc lập tại Việt Nam Phân tích dưới góc nhìn của công ty TNHH Nexia STT là nghiên cứu khoa học của riêng tôi được thực hiện một cách độc lập trung thực khách quan dưới sự hướng dẫn giáo viên hướng dẫn. Các thông tin và kết luận nghiên cứu đều do tôi tự tìm hiểu xác minh và phân tích. Hà nội tháng 3 năm 2022 Nghiên cứu sinh Bùi Thị Thắm iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN . I LỜI CAM ĐOAN . II MỤC LỤC . III DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT . VI DANH MỤC BẢNG BIỂU ĐỒ .VII TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN . VIII LỜI NÓI CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIỂM .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.