Bài giảng Tập huấn trồng ca cao bài 3: Quản lý dinh dưỡng trên vườn ca cao

Nội dung bài giảng "Quản lý dinh dưỡng trên vườn ca cao" gồm 4 phần. Phần 1: cách nhận biết các triệu chứng thiếu dinh duỡng trên cây ca cao và tác hại; Phần 2: vai trò và sự hình thành, phân phối của dưỡng chất đối với cây trồng; Phần 3: kỹ thuật bón phân cho ca cao; Phần 4 các biện pháp nâng cao hiệu quả phân bón. Mời các bạn cùng tham khảo. | DỰ ÁN PPP CA CAO TÀI LIỆU TẬP HUẤN GIẢNG VIÊN ToT BÀI 3 QUẢN LÝ DINH DƢỠNG TRÊN VƢỜN CA CAO Chủ đầu tƣ CỤC TRỒNG TRỌT BỘ NN amp PTNT Đơn vị thực hiện CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CDC Tài liệu này đƣợc tài trợ bởi Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng Copyright by dự án PPP ca cao LỜI CẢM ƠN Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC đã triển khai và hoàn thành hai Dự án Dự án HỢP TÁC TĂNG CƢỜNG PHÁT TRIỂN CA CAO BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM MS 09-14 HD-PPP Dự án HỖ TRỢ KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN CA CAO BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM MS 08- 14 HD-PPP Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC Trân trọng cảm ơn tất cả Quý đối tác Quý tổ chức Quý công ty Quý cộng tác viên và Quý cá nhân đã hợp tác hỗ trợ cho chúng tôi hoàn thành hai Dự án trong khuôn khổ Dự án hợp tác công tư PPP 1. Cục trồng trọt Bộ nông nghiệp amp Phát triển nông thôn 2. Đại sứ quán Hà Lan 3. Tổ chức hỗ trợ phát triển bền vững IDH 4. Tổ chức OXFAM 5. Ngân hàng Rabobank 6. Công ty MARS 7. Công ty TNHH Cargill Việt Nam 8. Ban quản lý và các thành viên của Dự án phát triển ca cao PPP. 9. Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia 10. Sở nông nghiệp và Trung tâm khuyến nông các tỉnh Đăk Lăk Đăk Nông Lâm Đồng Bình Phước. 11. Trung tâm phát triển ca cao CDC của Công ty MARS tại Huyện Eakar Tỉnh Đăk Lăk. Kết Nối Tri Thức Phục Vụ Cộng Đồng Copyright by dự án PPP ca cao LỜI CẢM ƠN 12. Nhóm tác giả biên soạn tài liệu đào tạo của Dự án - Tiến Sỹ Phạm Hồng Đức Phước Giảng viên ĐHNL TP. Hồ Chí Minh. - Tiến Sỹ Nguyễn Văn Nam - Viện phó Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường Tây Nguyên Phó Khoa Nông Lâm nghiệp trường Đại học Tây Nguyên. - Thạc Sỹ Đào Thị Lan Hoa Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. 13. Nhóm cán bộ của Ban QLDA - Bà Lê Thị Phấn Cán bộ kỹ thuật của Dự án PPP ca cao - Ông Nguyễn Bá Dũng - Cán bộ kỹ thuật của Dự án PPP ca cao - Bà Đỗ Thị Thanh Huyền Cố vấn Dự án PPP ca cao đã chỉnh lý bổ sung và góp ý để hoàn chỉnh bộ tài liệu này. - Tất cả học viên là Cán bộ khuyến nông cộng tác viên khuyến nông và cán bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    72    2    22-05-2024
281    5    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.