Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Phát triển tư duy, năng lực học sinh thông qua khai thác các bài toán hàm số hợp

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Phát triển tư duy, năng lực học sinh thông qua khai thác các bài toán hàm số hợp" nhằm nghiên cứu về lý thuyết và thực tiễn, đề xuất một số cách khai thác và phát triển các dạng bài tập toán từ các kiến thức về hàm hợp, nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học, rèn luyện các phẩm chất, năng lực của học sinh. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƢỜNG THPT ANH SƠN 1 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đê tài Phát triển tư duy năng lực học sinh thông qua khai thác các bài toán hàm số hợp MÔN TOÁN Ngƣời thực hiện Nguyễn Công Trung Tổ Toán Tin Năm thực hiện 2021 2022 Điện thoại 0948962426 MỤC LỤC Phần 1. Đặt vấn đề Trang 1 Lí do chọn đề tài Trang 1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trang 1 Mục đích sáng kiến Trang 1 Nhiệm vụ nghiên cứu Trang 1 Phương pháp nghiên cứu Trang 2 Giả thuyết khoa học Trang 2 Những đóng góp đổi mới của đề tài Trang 2 Phần 2. Nội dung nghiên cứu Trang 3 Cơ sở lí luận của đề tài Trang 3 Cơ sở thực tiễn của đề tài Trang 3 Gải pháp khai thác các bài toán hàm hợp Trang 5 Định hướng xây dựng bài toán xuất phát từ bài toán gốc về hàm số Trang 5 Thiết kế các hoạt động định khai thác phát triển các bài toán mới Trang 5 I. Dạng 1. Bài toán tổng quát 1 Trang 5 II. Dạng 2. Bài toán tổng quát 2 Trang 13 III. Dạng 3. Bài toán tổng quát 3 Trang 23 Tổ chức thực hiện đề tài Trang 33 Kết quả sản phẩm học sinh Trang 35 Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm Trang 35 Đánh giá phẩm chất năng lực Trang 36 Sản phẩm của học sinh Trang 38 Khả năng ứng dụng triển khai sáng kiến kinh nghiệm Trang 38 Phần 3. Kết luận và kiến nghị Trang 39 Phụ lục sản phẩm học sinh Trang 40 Tài liệu tham khảo Trang 41 PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đối với mỗi giáo viên chúng ta giảng dạy luôn luôn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục năng lực tri thức nhận thức của học sinh. Đặt mục tiêu làm sao để tri thức trí thức của học sinh được rèn luyện mài dũa một cách tốt nhất. Tôi nhận thấy rằng rèn luyện tư duy kĩ năng giải toán tạo các chủ đề hoạt động học tập tích cực làm việc là một việc cần thiết quan trọng để đáp ứng nhu cầu của học sinh và cũng là trách nhiệm của mỗi người giáo viên khi giảng dạy. Qua các kì thi THPT quốc gia các đề thi thử và thi học sinh giỏi THPT trong các năm gần đây xuất hiện khá nhiều bài .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.