Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 - Trường THCS-THPT Võ Thành Trinh (Mã đề 132)

Mời các bạn học sinh lớp 9 cùng tham khảo “Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm 2021-2022 - Trường THCS-THPT Võ Thành Trinh (Mã đề 132)” dưới đây làm tài liệu ôn tập hệ thống kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em tự tin đạt kết quả cao trong kì thi. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT VÕ THÀNH TRINH NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN TOÁN - LỚP 10 Đề có 5 trang Thời gian làm bài 90 phút Không kể thời gian phát đề Mã đề thi 132 ĐỀ BÀI 1 Câu 1. Giá trị của hàm số y x2 x 4 tại điểm x 2 là 2 A. 0. B. 8. C. 4. D. 2. Câu 2. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng y 4x 9 A. I 0 9 . B. J 2 1 . C. M 3 3 . D. K 1 5 . 2x 1 Câu 3. Điểm nào dưới đây không thuộc đồ thị của hàm số y x 1 A. P 0 1 . B. N 2 5 . C. Q 4 3 . D. M 2 3 . Câu 4. Trong các phát biểu sau phát biểu nào là mệnh đề A. Hôm nay bạn có khỏe không . B. 12 là số nguyên tố. C. x 1 là số tự nhiên lẻ. D. 2 x 4. Câu 5. Tập xác định của hàm số y 4x 2x 3 là 3 3 3 2 A. R . B. . C. . D. . 2 2 2 3 x2 4x 3 Câu 6. Tập xác định của hàm số y x 2 là x 1 A. R 1 . B. R 1 . C. R 1 2 . D. 1 2 . Câu 7. Mệnh đề phủ định của mệnh đề An Giang không thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là mệnh đề nào dưới đây A. An Giang thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. B. An Giang thuộc khu vực Nam Trung Bộ. C. An Giang không thuộc miền Tây Nam Bộ. D. An Giang thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng. Câu 8. Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất 1 A. y 2x 1. B. y x 1. C. y 4x 3. D. y 5 6x. 2 Câu 9. Đồ thị của hàm số y ax b là A. hyperbol. B. parabol. C. đường thẳng. D. đường tròn. Câu 10. Tung độ đỉnh của parabol y x2 4x 2 là A. 2. B. 2. C. 34. D. 14. 2 2 Câu 11. Trục đối xứng của parabol y x 2x 1 là đường thẳng 3 3 3 A. x 3. B. x . C. x . D. x 3. 2 2 1 Câu 12. Đỉnh I của parabol y x2 4x 1 có tọa độ là 2 A. 8 1 . B. 8 63 . C. 4 23 . D. 4 9 . Câu 13. Cho hàm số y f x có bảng biến thiên như hình vẽ. Đề ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I - Môn Toán 10 Trang 1 5 Mã đề 132 x 4 y 8 Mệnh đề nào sau đây là sai A. Hàm số y f x đồng biến trên khoảng 4 . B. Hàm số y f x đồng biến trên khoảng 8 . C. Hàm số y f x nghịch biến trên khoảng 8 . D. Hàm số y f x nghịch biến trên khoảng 4 . Câu 14. Kết quả của 1 4 3 bằng A. 1 3 . B. 3 4 . C. 4 . D. 1 . Câu 15. Tập hợp 2 0 5 bằng tập hợp .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.