Nâng cao hiệu quả định vị trong nhà sử dụng học máy kết hợp

bài viết "Nâng cao hiệu quả định vị trong nhà sử dụng học máy kết hợp" đề xuất mô hình học tích hợp theo hai pha. Pha thứ nhất kết hợp một số bộ học máy thu được tổ hợp dữ liệu mới. Pha thứ hai sử dụng một mô hình hồi quy trên dữ liệu mới, tiến hành thử nghiệm trên tập dữ liệu UJIIndoorLoc. Mời các bạn cùng tham khảo! | Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT2022 Nâng cao hiệu quả định vị trong nhà sử dụng học máy kết hợp Vũ Văn Hiệu Ngô Văn Bình Viện Công nghệ thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Trường Đại học FPT Email vvhieu@ binhnv11@ WAP001 WAP030 WAP042 WAP043 WAP044 LONGITUDE LATITUDE FLOOR BUILDINGID SPACEID USERID PHONEID TIMESTAMP Tóm tắt Định vị toàn cầu GPS không giải quyết được -95 -70 100 -52 -50 3 0 124 11 13 1370340520 . . . . . . . . . . . . . nhu cầu mong muốn của người dùng trong một không gian hẹp như một tòa nhà một trung tâm mua sắm lớn. Do đó định vị trong nhà dựa trên fingerPringting của cường độ WAP030 WAP043 sóng Wifi là một chủ đề được nghiên cứu phổ biến trong WAP001 WAP044 những năm gần đây. Mục đích để xác định vị trí người Tòa nhà tầng dùng trong phạm vi vị trí nào trong tòa nhà hoặc trung tâm mua sắm. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất mô hình học tích hợp theo hai pha. Pha thứ nhất kết hợp một Học máy số bộ học máy thu được tổ hợp dữ liệu mới. Pha thứ hai sử dụng một mô hình hồi quy trên dữ liệu mới. Chúng Vĩ độ tôi tiến hành thử nghiệm trên tập dữ liệu UJIIndoorLoc 1 . Kết quả thực nghiệm mô hình đề xuất với tập dữ liệu trên đạt kết quả độ chính xác dự báo với tòa nhà và vị trí tầng đạt độ chính xác và với kinh Kinh độ độ và vĩ độ tương ứng Từ khóa Dấu vết WiFi học máy cường độ tín hiệu Hình 1. Mô hình triển khai phương pháp fingerprinting. hệ thống định vị trong nhà. I. GIỚI THIỆU Ngày nay định vị ngoài trời là một lĩnh vực nghiên pháp định vị trong nhà dựa trên giá trị RSS trong số cứu thành công có độ chính xác cao thông qua tín hiệu vệ đó fingerprinting được dùng hết sức phổ biến 4 5 . tinh của hệ thống định vị toàn cầu GPS 2 . Tuy nhiên Phương pháp định vị trong nhà sử dụng thông tin RSS trong một không gian hẹp như tòa nhà việc sử dụng được chia thành hai giai đoạn bản đồ cường độ tín hiệu định vị GPS không mang lại kết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    82    1    18-05-2024
114    157    3    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.