Bài giảng Quản trị rủi ro doanh nghiệp: Chương 1

Bài giảng "Quản trị rủi ro doanh nghiệp" Chương 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề mới; Khái niệm rủi ro; Phân loại rủi ro; .Mời các bạn cùng tham khảo! | QUẢN TRỊ RỦI RO DOANH NGHIỆP 1 Giới thiệu môn học Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Chương 2 Môi trường nội bộ doanh nghiệp Chương 3 Xác định mục tiêu nhận diện biến cố Chương 4 Đánh Giá rủi ro - ứng phó rủi ro Chương 5 Kiểm tra thông tin và truyền thông Chương 6 Giám sát và quản trị 2 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề mới Volatility Uncertainty biến động ko chắc chắn VUCA Complexity Ambiguity phức tạp mơ hồ 3 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề mới 4 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề mới Risks Việc dự báo dài hạn gặp nhiều khó khăn và thiếu tính thực tế Chi phí kinh doanh ngày càng tăng trong bối cảnh thị trường càng phức tạp Tốc độ xuất hiện những thay đổi mới trong kinh doanh ngành càng nhanh Sự bất ổn về môi trường chính trị ở nhiều thị trường lớn Nguy cơ dịch bệnh 5 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Môi trường hoạt động của doanh nghiệp và các vấn đề mới Giúp doanh nghiệp xác định đo lường và phân tích rủi ro Giúp doanh nghiệp khớp nối Tất cả những yếu tố bất ổn của khẩu vị rủi ro Risk appetite môi trường hoạt động doanh Quản trị và chiến lược nghiệp Rủi Ro Giảm thiểu các gián đoạn và tổn thất bất ngờ Nhiều ứng dụng khác Sẽ tìm hiểu ở các chương sau 6 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Khái niệm rủi ro 7 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Khái niệm rủi ro Từ điển Oxford Rủi ro là một khả năng tổn thất Phillipe Jorion Là một biến động Volatility của những kết quả không kỳ vọng mà những kết quả này tượng trưng cho giá trị của những tài sản vốn Risk chủ sở hữu hay thu nhập mức độ không chắc chắn về thu nhập của một tài sản ISO 31000 Rủi ro là ảnh hưởng của sự không chắc chắn đến những mục tiêu 8 Chương 1 Tổng quan về quản trị rủi ro Khái niệm rủi ro Frank Knight Rủi ro là sự bất trắc có thể đo lường được Irving Pfeffer Rủi ro là những sự kiện ngẫu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    70    2    17-06-2024
15    17    1    17-06-2024
110    384    3    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.