Giáo trình Lập trình web căn bản (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn (2021)

Giáo trình "Lập trình web căn bản (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên cài đặt và sử dụng được phần mềm Wampp/Xampp; Có khả năng sử dụng ngôn ngữ CSS để tạo bố cục và định dạng trang web; Tạo và dụng được các hàm cơ bản, thông dụng để sử dụng trong lập trình PHP; . Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo trình! | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN GIÁO TRÌNH MÔN HỌC MÔ ĐUN LẬP TRÌNH WEB CĂN BẢN NGÀNH NGHỀ TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số 409 QĐ_NSG ngày 02 tháng 11 năm2021 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn Chí Minh năm 2021 Giáo trình Lập trình web căn bản TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. Trang 2 77 Giáo trình Lập trình web căn bản LỜI GIỚI THIỆU Môn học này thuộc khối kiến thức chuyên môn nghề trong chương trình đào tạo ngành tin học ứng dụng hệ cao đẳng. Lập trình web căn bản là môn học bắt buộc trong chương trình ngành Tin học ứng dụng trình độ cao đẳng. Nội dung giáo trình gồm 4 bài - Bài 1 Tổng quan - Bài 2 Ngôn ngữ PHP - Bài 3 Biểu mẫu và PHP - Bài 4 MySQL Trong quá trình biên soạn chúng tôi đã kết hợp kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm của nhóm tác giả với mong muốn có thể giúp cho học sinh sinh viên dễ dàng nắm bắt được nội dung của môn học. Mặc dù rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót vì vậy nhóm tác giả chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn. Tp. HCM ngày 02 tháng 11 năm 2021 Tham gia biên soạn 1. Chủ biên ThS Lê Thị Thùy Trang 2. 3. . Trang 3 77 Giáo trình Lập trình web căn bản MỤC LỤC LỜI GIỚI THIỆU .3 BÀI 1. TỔNG QUAN. .7 1. Mục tiêu .7 2. Nội dung bài .7 . Các khái niệm cơ bản .7 . Các khái niệm cơ bản .7 . Các dịch vụ của www .8 . Giao thức http .9 . Cài đặt và thực thi .9 . Cài đặt phần . Cấu hình và sử dụng phần mềm .10 Bài 2 Ngôn ngữ PHP. .11 1. Mục tiêu .11 2. Nội dung bài .11 . PHP cơ bản .11 . Đặc điểm .11 . Chương trình Hello World .12 . Khai .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    438    4    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.