Bài giảng Phương pháp phân tích quang phổ: Chương 2 - ThS. Hồ Thị Phước

Bài giảng Phương pháp phân tích quang phổ: Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV – Vis, cung cấp cho người học những kiến thức như Giới thiệu về phương pháp; định luật LAMBERT-BEER và ứng dụng; sơ đồ nguyên lý thiết bị đo quang; một số ứng dụng của phương pháp phân tích trắc quang. Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp . Định luật LAMBERT-BEER và ứng dụng . Sơ đồ nguyên lý thiết bị đo quang . Một số ứng dụng của pp PTTQ 38 Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp Là phương pháp phân tích định lượng các chất dựa trên phổ hấp thu phân tử. Nguyên tắc của phương pháp Chiếu một chùm bức xạ có độ dài sóng nhất định vào vật thể hấp thu. Dựa vào phần ánh sáng bị hấp thu bởi vật chất mà suy ra hàm lượng của chất đó. Độ truyền suốt Transmittance I T Io Mật độ quang Absorbance Io A log -logT I 39 PP phân tích trắc quang dùng để xác định hàm lượng vết 10-7 Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp Sóng E h hc Bước sóng Ánh sáng Hạt Tần số Những vùng phổ của sóng điện từ Ánh sáng tử ngoại UV 180 400 nm Ánh sáng khả kiến VIS 400 800 nm 40 Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp Màu sắc trong vùng ánh sáng khả kiến Violet 400 - 420 nm Yellow 570 - 585 nm Indigo 420 - 440 nm Orange 585 - 620 nm Blue 440 - 490 nm Red 620 - 780 nm Green 490 - 570 nm 41 Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp Các màu sắc phụ họa nhau nm 400 435 480 490 500 560 580 595 605 750 Màu bị Chàm Lục Lục Tím Chàm Lục Vàng Cam Đỏ hấp thu lục chàm vàng Màu phụ Lục Đỏ Chàm Lục màu thấy Vàng Cam Đỏ Tím Chàm vàng hồng lục chàm được 42 Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp Phổ hấp thu phân tử Khi phân tử hấp thu bức xạ tử ngoại hay khả kiến các e hóa trị sẽ bị kích thích và chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích E1 E1 h Eo Eo Eo Trạng thái cơ bản E1 Trạng thái kích thích Mật độ quang A hc ΔE E1 Eo h Mỗi phân tử có nhiều mức năng lượng 0 nhưng chỉ có vài bước chuyển dời thấy được 180 280 max nm 380 480 580 Chương 2 Phổ hấp thu phân tử UV Vis . Giới thiệu về phương pháp Phổ hấp thu phân tử Mật độ quang A ε Hai đại lượng đặc trưng của một phổ hấp thu Vị trí cực đại hấp thu λmax bán chiều rộng vân

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.