ĐỀ TÀI: CẢI TIẾN SẢN LƯỢNG CEPHALOSPORIN C BẰNG ADN TÁI TỔ HỢP ĐƯỢC HỢP NHẤT TRONG ACREMONIUM CHRYSOGENUM

Kháng sinh là một nhóm thuốc được sử dụng phổ biến trong y học điều trị các bệnh viêm nhiễm do vi sinh vật gây ra. Cephalosporin C (CPC) thuộc nhóm β-lactam, là kháng sinh bán tổng hợp được sử dụng rộng rãi hiện nay. CPC được sản xuất bằng quy trình lên men truyền thống trên quy mô công nghiệp nhờ chủng nấm mốc Acremonium chrysogenum tự nhiên tuy vậy năng suất chưa cao. | CHUYÊN ĐỀ: «CẢI TIẾN SẢN LƯỢNG CEPHALOSPORIN C BẰNG ADN TÁI TỔ HỢP ĐƯỢC HỢP NHẤT TRONG ACREMONIUM CHRYSOGENUM» Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Hằng Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Thị Huyền Cấn Đỗ Tuần Hoàng Tiến Quyên Trần Đức Tài «CẢI TIẾN SẢN LƯỢNG CEPHALOSPORIN C BẰNG ADN TÁI TỔ HỢP ĐƯỢC HỢP NHẤT TRONG ACREMONIUM CHRYSOGENUM» Đặt vấn đề Tổng quan Nội dung và phương pháp Kết luận I. ĐẶT VẤN ĐỀ Kháng sinh là một nhóm thuốc được sử dụng phổ biến trong y học điều trị các bệnh viêm nhiễm do vi sinh vật gây ra. Cephalosporin C (CPC) thuộc nhóm β-lactam, là kháng sinh bán tổng hợp được sử dụng rộng rãi hiện nay. CPC được sản xuất bằng quy trình lên men truyền thống trên quy mô công nghiệp nhờ chủng nấm mốc Acremonium chrysogenum tự nhiên tuy vậy năng suất chưa cao. Áp dụng các kĩ thuật di truyền đã cải thiện quy trình tìm kiếm các chủng cho sản lượng cao. Từ đó cho phép tạo ra chủng nấm Acremonium chrysogenum mang ADN tái tổ hợp cho sản lượng kháng sinh cao trong quy trình sản xuất. Các gen được hợp nhất trong chủng Acremonium chrysogenum là các gen quan trọng trong con đường sinh tổng hợp CPC: cefEF, cefG ,vgb II. TỔNG QUAN Sơ lược về sự phát hiện kháng sinh Nấm mốc Acremonium chrysogenum Con đường sinh tổng hợp CPC SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT HIỆN KHÁNG SINH Hiện tượng kìm hãm khả năng gây bệnh của vi khuẩn Bacillus anthracis (Pasteur và Joubert, 1877) 1 chế phẩm tách từ nấm mốc dùng để điều trị các bệnh truyền nhiễm trên da do cầu khuẩn gây ra (Gratia và đồng nghiệp, 1925) SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT HIỆN KHÁNG SINH 1929, Fleming mô tả chi tiết chất kháng sinh trong báo cáo về Penicillin. Trong chiến tranh thế giới thứ II, kháng sinh được dùng để điều trị bệnh cho những người bị thương với số lượng lớn. Các nhà khoa học nhận thấy rằng không chỉ các vi sinh vật mà cả thực vật, động vật cũng có khả năng sinh kháng sinh. SƠ LƯỢC VỀ SỰ PHÁT HIỆN KHÁNG SINH Từ thực tế đó, Glasby(1976) đã đưa ra định nghĩa về chất kháng sinh: “ Một chất kháng sinh là một hợp . | CHUYÊN ĐỀ: «CẢI TIẾN SẢN LƯỢNG CEPHALOSPORIN C BẰNG ADN TÁI TỔ HỢP ĐƯỢC HỢP NHẤT TRONG ACREMONIUM CHRYSOGENUM» Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Minh Hằng Nhóm sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Liên Nguyễn Thị Huyền Cấn Đỗ Tuần Hoàng Tiến Quyên Trần Đức Tài «CẢI TIẾN SẢN LƯỢNG CEPHALOSPORIN C BẰNG ADN TÁI TỔ HỢP ĐƯỢC HỢP NHẤT TRONG ACREMONIUM CHRYSOGENUM» Đặt vấn đề Tổng quan Nội dung và phương pháp Kết luận I. ĐẶT VẤN ĐỀ Kháng sinh là một nhóm thuốc được sử dụng phổ biến trong y học điều trị các bệnh viêm nhiễm do vi sinh vật gây ra. Cephalosporin C (CPC) thuộc nhóm β-lactam, là kháng sinh bán tổng hợp được sử dụng rộng rãi hiện nay. CPC được sản xuất bằng quy trình lên men truyền thống trên quy mô công nghiệp nhờ chủng nấm mốc Acremonium chrysogenum tự nhiên tuy vậy năng suất chưa cao. Áp dụng các kĩ thuật di truyền đã cải thiện quy trình tìm kiếm các chủng cho sản lượng cao. Từ đó cho phép tạo ra chủng nấm Acremonium chrysogenum mang ADN tái tổ hợp cho sản lượng kháng sinh cao .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.