Công tác tổ chức tập huấn và giảng dạy MARC 21 ở Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia

Giới thiệu tình hình tổ chức tập huấn và phương pháp giảng dạy MARC 21 ở Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia. Phân tích khó khăn và thuận lợi của việc tập huấn MARC 21. Đưa ra các kiến nghị để tăng cường năng lực phổ biến áp dụng MARC 21 ở Việt Nam.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.