Bài giảng Thay đổi và phát triển tổ chức: Chương 5 - TS. Trương Thị Lan Anh

Nội dung căn bản của chương 5 Các can thiệp phát triển tổ chức nằm trong bài giảng thay đổi và phát triển tổ chức nhằm trình bày về các hình thức can thiệp phát triển tổ chức, quá trình chuẩn hóa OD và thiết kế của một hoạt động can thiệp OD hiệu quả.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
168    331    1    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.