Ứng dụng phương pháp hycosy cải tiến trong đánh giá tử cung - vòi tử cung

Khảo sát độ thông vòi tử cung bằng phim chụp tử cung-vòi tử cung (hysterosalpingography-HSG) có bơm thuốc cản quang là một chỉ định thường quy ở các trường hợp vô sinh. Đây là một phương pháp đơn giản, tuy nhiên, còn một số hạn chế như: Phơi nhiễm với tia X, dị ứng iodine, ít thông tin về bệnh lý tử cung. | Ứng dụng phương pháp hycosy cải tiến trong đánh giá tử cung - vòi tử cung NGHIÊN CỨU Lê Minh Tâm ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HYCOSY CẢI TIẾN TRONG ĐÁNH GIÁ TỬ CUNG - VÒI TỬ CUNG Lê Minh Tâm Bộ môn Phụ Sản Trường Đại học Y Dược Huế Tóm tắt một số trường hợp cần thiết có thể kết hợp với HSG để Giới thiệu Khảo sát độ thông vòi tử cung bằng phim tăng khả năng chẩn đoán. chụp tử cung-vòi tử cung hysterosalpingography-HSG có bơm thuốc cản quang là một chỉ định thường quy ở Abstract các trường hợp vô sinh. Đây là một phương pháp đơn APPLICATION OF IMPROVED HYCOSY IN ASSESSMENT giản tuy nhiên còn một số hạn chế như phơi nhiễm OF UTERUS FALLOPIAN TUBES IN INFERTILE WOMEN với tia X dị ứng iodine ít thông tin về bệnh lý tử cung. Introduction Examination of the uterus and Những năm gần đây phương pháp siêu âm tử cung-vòi Fallopian tubes by HSG is a routine indication in the case tử cung có bơm chất cản âm Hysterosalpingo Contrast of infertility. This is a simple method but has also some Sonography-HyCoSy đã được chỉ định rộng rãi hơn trong limitations such as X-ray exposure iodine allergy limited khảo sát chức năng sinh sản ở người nữ. Mục tiêu đề tài information about uterine pathology. In recent years này nhằm khảo sát hình ảnh tử cung-vòi tử cung bằng Hysterosalpingo Contrast Sonography HyCoSy has phương pháp HyCoSy cải tiến ở các trường hợp vô sinh và been indicated more popular in survey of genital tract. tìm hiểu một số yếu tố liên quan. This study aims to examine uterus and Fallopian tubes by Cơ sở lý luận Chất cản âm phổ biến nhất trước đây là improved HyCoSy and find some involved factors. Echovist đã không còn sản xuất từ năm 2009. Một số sản Scientific basis The most common contrast fluid phẩm hiện có giá thành khá đắt và không sẵn có tại Việt Echovist was no longer produced since 2009. Some nam. Trên cơ sở sự hồi âm nhờ vào bọt khí và chất khoáng products are quite expensive and not available in Vietnam. chúng tôi sử dụng nước khoáng có gaz hiệu Thạch Bích On the basis

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    77    3    21-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.