Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ 24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm ra những biện pháp giúp trẻ có được những hiểu biết nhất định, tạo cho trẻ có đầy đủ điều kiện về thể lực và kiến thức. Đồng thời, hình thành và phát triển nhân cách tốt nhất cho trẻ, tạo tiền đề cho trẻ vững vàng, tự tin hơn. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỈ THUẬT ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NỀ NẾP THÓI QUEN CHO TRẺ 24 36 THÁNG Lệ Thuỷ tháng 9 năm 2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỈ THUẬT ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NỀ NẾP THÓI QUEN CHO TRẺ 24 36 THÁNG Họ và tên Nguyễn Thanh Thuỷ Chức vụ Giáo viên Đơn vị Trường mầm non Công ty cổ phần Lệ Ninh I. PHẦN MỞ ĐẦU . Lý do chọn đề tài Để thực hiện tốt mục tiêu của xã hội và mục đích của Đảng ta là Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh thì trước hết nhiệm vụ của Giáo dục phải Đào tạo ra được những con người mới xã hội chủ nghĩa và con người đó phải được phát triển toàn diện. Chính vì lẽ đó mà sự nghiệp giáo dục của những năm gần đây đã được toàn xã hội quan tâm và chú trọng hơn. Đặc biệt là giáo dục Mầm non là hệ thống đầu tiên của Giáo dục quốc dân. Nó là nền tảng đầu tiên trong suốt quá trình giáo dục đào tạo Con người mới xã hội chủ nghĩa . Để thực hiện tốt những mục tiêu cơ bản của mình thì ngành học Mầm non phải không ngừng đổi mới và phát triển về mọi mặt cả về số lượng lẫn chất lượng cơ sở v ật ch ất cũng như nội dung chăm sóc giáo dục trẻ. Như chúng ta đã biết giáo dục là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Muốn thực hiện được nhiệm vụ to lớn này thì trước hết phải kể đến vai trò của gia đình. Vì gia đình là sợi dây của tình yêu thương chăm sóc và kích thích đầu tiên của trẻ. Cha mẹ là người Thầy đầu tiên và quan trọng nhất. Mỗi nhà giáo dục mỗi một cô giáo là người mẹ thứ hai của con trẻ thì phải làm thế nào để hình thành cho các cháu bước đầu có một đức tính tốt để sau này trẻ trở thành một Công dân tốt. Là một giáo viên mầm non được phân công phụ trách nhóm trẻ 24 36 tháng ở độ tuổi này trẻ còn rất bé nhưng đặc điểm sinh lý của trẻ thì lại phát triển rất mạnh. Do vậy trẻ dễ bị tổn thương về tâm lý tôi nhận thấy rằng Việc đưa các cháu vào nề nếp thói quen để tham gia mọi hoạt động trong ngày của trẻ là một

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.