Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Kinh nghiệm tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động lễ hội giúp trẻ tự tin, mạnh dạn tại lớp nhỡ A trường Mầm Non 8/3, Nha Trang

Mục đích nghiên cứu đề tài là để làm rõ thực trạng và đề xuất một số biện pháp cho trẻ tham gia hoạt động lễ hội nhằm giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm một số biện kinh nghiệm dục cho trẻ! | MỤC LỤC Trang A. ĐẶT VẤN ĐỀ 02 1. Lý do chọn đề tài. 02 2. Mục đích nghiên cứu. 03 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 03 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 03 5. Phạm vi nghiên cứu. 03 6. Biện pháp nghiên cứu. 03 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 03 1. Cơ sở lý luận. 03 2. Thực trạng. 04 3. Các biện pháp thực hiện 07 4. Hiệu quả 23 C. KẾT LUẬN 27 1. Bài học kinh nghiệm 27 2. Kiến nghị 28 Phụ lục của đề tài 34 Phụ lục 1 34 Phụ lục 2 36 Tài liệu tham khảo 39 Một số hình ảnh minh chứng 40 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài a Lý do về mặt lý luận Thế kỷ XXI là thế kỷ của nền văn minh trí tuệ của nền khoa học hiện đại do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù hợp với sự phát triển của thời đại mới. Con người cần tự tin mạnh dạn hơn để thể hiện những khả năng của bản thân và hòa nhập với xu hướng phát triển. Để làm được điều đó chúng ta không chỉ đào tạo những con người có trí thức khoa học có tình yêu thiên nhiên yêu tổ quốc yêu lao động mà còn tạo nên những con người tự tin mạnh dạn trước mọi tình huống là điều hết sức cần thiết. Do đó tự tin mạnh dạn la môt trong nh ̀ ̣ ưng ̃ yếu tố quan trong mà giáo viên cân t ̣ ̀ ưng b ̀ ươc trang b ́ ị cho trẻ từ khi con tu ̀ ổi ấu thơ. Sự tự tin sẽ giúp trẻ dám nỗ lực không ngại thử thách trẻ tự tin se co kha năng ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̀ ̃ ̀ sông đôc lâp hoa nhâp xa hôi tôt va dê thanh công h ́ ̀ ơn trong cuôc sông và s ̣ ́ ự nghiệp sau này. Trẻ hoàn toàn tin tưởng vào bản thân nhận thức và nắm rõ được khả năng của chính mình chứ không có nghĩa là tin tưởng bản thân một cách mù quáng. Thiếu tự tin là hệ quả của việc đánh giá thấp bản thân thiếu sự mạnh dạn sẽ dẫn đến trẻ không thể phát huy được những khả năng tiềm ẩn từ đó làm cho trẻ nhụt chí không dám nỗ lực ngại thử thách tự ti và sống khép mình với xã hội. Tự tin và mạnh dạn là hai yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển nhân cách toàn diện của trẻ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể đạt được điều đó đặc biệt là trẻ lứa tuổi mầm non khi mà phạm vi giao tiếp của trẻ còn hạn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    49    3    27-09-2023
11    59    1    27-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.