Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số biện pháp giáo dục thói quen trong sinh hoạt cho trẻ 24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau: Bổi dưỡng chuyên môn về giáo dục thói quen sinh hoạt của trẻ cho bản thân; Nắm bắt tâm lý và giáo dục thói quen phù hợp với đặc điểm tâm lý của từng trẻ; Giáo dục thói quen trong sinh hoạt qua biện pháp nêu gương; Giáo dục thói quen trong sinh hoạt qua các hoạt động hằng ngày. | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN TRONG SINH HOẠT CHO TRẺ 24 36 THÁNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sộ Đ n Th ơc l y tháng 12 năm 2018 ập ủ T ự do Hạnh phúc ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN TRONG SINH HOẠT CHO TRẺ 24 36 THÁNG Họ và tên Trần Thị Lệ Thủy Chức vụ Giáo viên Đơn vị công tác Trường mầm non Sơn Thủy Sơn Thủy tháng 12 năm 2018 ĐỀ TÀI MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THÓI QUEN TRONG SINH HOẠT CHO TRẺ 24 36 THÁNG I. PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài Trẻ em như búp trên cành Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan Đó là một câu nói rất hay mà Bác Hồ viết riêng cho trẻ em đó cũng như một lời khuyên lời nhắc nhỡ nhẹ nhàng dành cho thiếu nhi. Trẻ em như búp trên cành búp trên cành nhỏ nhoi tươi non và cần được chăm sóc. Và trẻ em cũng vậy đó là những măng non chủ nhân tương lai của đất nước. Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan như chúng ta đều biết trẻ em là thế hệ trẻ của đất nước cần được học tập và cần được giáo dục giáo dục ở đây không chỉ là giáo dục về tri thức mà hơn hết đó là nhân cách kỹ năng sống hay chỉ đơn giản là dạy trẻ những thói quen trong sinh hoạt. Trong sự nghiệp phát triển của đất nước ta giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu trong đó giáo dục mầm non là cơ sở ban đầu đặt nền móng cho việc hình thành nhân cách của trẻ của những con người mới xã hội chủ nghĩa. Việc giáo dục một số thói quen trong sinh hoạt cho trẻ 24 36 tháng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với độ tuổi này nhằm giúp trẻ có những thói quen tốt trong học tập vui chơi ăn ngủ vệ sinh lễ giáo nhằm hình thành cho trẻ một số thói quen ban đầu như đi vệ sinh đúng nơi quy định vứt rác đúng nơi ngủ đúng giờ ngủ đủ giấc khi ăn trẻ biết mời cô mời bạn biết nhặt cơm rơi bỏ vào dĩa biết lấy khăn lau tay khi chơi không tranh giành đồ chơi của bạn ngồi học ngoan ngay ngắn không nói quá to biết chào cô chào bạn biết xin lỗi khi có lỗi. góp phần trang bị cho trẻ một số kinh nghiệm quý báu đồng thời hình thành ở trẻ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    48    5    18-01-2022
146    14    1    18-01-2022
13    21    1    18-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.