Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học: Một số kinh nghiệm trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường mình nhằm đáp ứng được mục tiêu giáo dục ngày càng cao và yêu cầu chung của ngành. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây để nắm nội dung của sáng kiến kinh nghiệm! | PHÒNG GD amp ĐT TAM DƯƠNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG HOA BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên sáng kiến Một số kinh nghiệm trong quản lý nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG SÁNG KIẾN 1. Lời giới thiệu Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công nghệ thông tin đang bùng nổ và phát triển mạnh mẽ. Đất nước đang trong thời kì tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa. Để xã hội phát triển đáp ứng được mục tiêu yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hiện nay cần phải quan tâm đến phát triển nguồn lực con người. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo chiếm một vị trị hết sức quan trọng chiến lược xây dựng con người. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định Cùng với khoa học và công nghệ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài. Giáo dục và đào tạo là sự nghiệp của toàn Đảng toàn dân trong đó nhà trường là lực lượng có vai trò quan trọng quyết định chất lượng giáo dục. Giáo viên Tiểu học là nhân tố quan trọng trong việc xây dựng bậc Tiểu học trở thành bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện cơ bản để nâng cao dân trí và trang bị những cơ sở ban đầu hết sức trọng yếu để phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam tương lai. Người thầy không chỉ cung cấp kiến thức cơ bản cần thiết cho học sinh mà chính người thầy giáo còn có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình hình thành nhân cách cho học sinh. Đặc biệt đối với học sinh ở bậc tiểu học người giáo viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục. Với học sinh Tiểu học giáo viên luôn là thần tượng trí tuệ và là lý tưởng của các em. Lời thầy là sự thuyết phục cử chỉ của thầy là mẫu mực cuộc sống và lao động của thầy là tấm gương đối với các em. Giáo viên Tiểu học giữ vai trò quyết định sự phát triển đúng hướng của các em. Ấn tượng về người thầy Tiểu học giữ mãi trong kí ức của mỗi người. Trong thực tế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.