Luận văn Thạc sĩ: Dạy học mô đun trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh

Luận văn Thạc sĩ "Dạy học mô đun trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận của dạy học mô đun theo tiếp cận tương tác; Thực trạng về dạy học môđun 20 trang bị điện I tại Trường cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh; Thiết kế bài giảng môđun trang bị điện I theo tiếp cận tương tác tại Trường cao đẳng Công Nghiệp Bắc Ninh. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ DẠY HỌC MÔ ĐUN TRANG BỊ ĐIỆN THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH NGUYỄN VĂN KHOA Email Vankhoa2391@ Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học Chuyên sâu Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật Điện Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Tiến Long Chữ ký của GVHD Bộ môn Lý luận và phương pháp dạy học Viện Sư phạm kỹ thuật HÀ NỘI 06 2020 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc BẢN XÁC NHẬN CHỈNH SỬA LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ và tên tác giả luận văn NGUYỄN VĂN KHOA Đề tài luận văn DẠY HỌC MÔ ĐUN TRANG BỊ ĐIỆN THEO TIẾP CẬN TƯƠNG TÁC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH Chu ên ngành Sư phạm ỹ thuật Mã sốSV CB170102 Tác giả Người hướng dẫn khoa học và Hội đồng chấm luận văn xác nhận tác giả đã sửa chữa bổ sung luận văn theo biên bản họp Hội đồng ngày 30 tháng 6 năm 2020 với các nội dung sau - Chỉnh sửa lại những lỗi liên quan đến văn phong biểu bảng - Bổ xung các hoạt động dạy học theo hướng tương tác Ngày tháng năm Giáo viên hướng dẫn Tác giả luận văn Ts. Ngu ễn Tiến Long Ngu ễn Văn Khoa CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Thái Thế Hùng Lời cảm ơn Sau một thời gian học tập và nghiên cứu đến nay tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học chuyên sâu Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin với đề tài Dạy học mô đun trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại trường cao đẳng Công Nghiệp Bắc ninh Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Tiến Long không c s động viên hướng dẫn của th y tôi kh c thể đi hết tiến tr nh học tập này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các th y cô giáo Viện Sư phạm kỹ thuật Viện Đào tạo sau đại học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tham gia quản lý giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá tr nh học tập và nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu mặc dù rất cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi thiếu s t. Tôi rất mong nhận được s chỉ dẫn và g p ý để đề tài được hoàn thiện hơn. Hà Nội ngày tháng năm 2020 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    6    1    04-10-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.