Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Chơi cổ vật: văn hóa của giới trung lưu Hà Nội

Luận án "Chơi cổ vật: văn hóa của giới trung lưu Hà Nội" được hoàn thành với mục tiêu nhằm nghiên cứu các cách thức/lối chơi cổ vật và các hoạt động xung quanh chơi cổ vật của một nhóm trung lưu ở Hà Nội hiện nay, luận án chỉ ra: chơi cổ vật là một phần văn hóa của giới trung lưu tại đây và đưa ra một số bàn luận xung quanh vai trò của chơi cổ vật đối với đời sống văn hóa của giới trung lưu ở Hà Nội. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - VƯƠNG TOÀN THẮNG CHƠI CỔ VẬT VĂN HÓA CỦA GIỚI TRUNG LƯU HÀ NỘI Ngành Văn hóa học Mã số 9 22 90 40 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI 2024 Công trình đã được hoàn thành tại HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học 1. . ĐỖ LAI THÚY 2. TS. ĐỖ LAN PHƯƠNG Phản biện 1 . Nguyễn Văn Cương Phản biện 2 . Bùi Quang Thanh Phản biện 3 . Lâm Bá Nam Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ họp tại Học viện Khoa học xã hội 477 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội Vào lúc h phút ngày tháng năm 2023 Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia Thư viện Học viện Khoa học xã hội. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Giới trung lưu hay thường gọi là tầng lớp trung lưu- thuật ngữ chỉ một giai tầng trong xã hội là nhóm người tạo nên khuynh hướng chủ đạo của các nước phát triển trên thế giới hiện nay. Họ được xem là những người thúc đẩy tiến trình phát triển ở mỗi quốc gia- dân tộc. Về cơ bản giới trung lưu là tập hợp những người có cuộc sống khá giả trình độ học vấn cao hoặc được đào tạo nghề nghiệp thành thạo trình độ tay nghề cao có ý thức chính trị đạo đức thẩm mỹ pháp luật tốt có tinh thần sáng tạo chủ động học hỏi vươn lên làm chủ được bản thân khẳng định vị thế trong xã hội. Chơi đồ cổ có thể gọi là một loại hình trò chơi giải trí mang đậm chất trí tuệ người tham gia cần thỏa mãn ba điều kiện đam mê tiền bạc và tri thức mà để thỏa mãn ba điều kiện này phải là những người ít nhất là khá giả hay là tầng lớp trung lưu như các nghiên cứu xã hội học gần đây ở Việt Nam gọi tên . Cùng với sự bùng phát hiện tượng chơi cổ vật trong giới trung lưu và văn hóa của giới trung lưu vẫn còn ít được quan tâm trong các nghiên cứu của ngành khoa học nhân văn hiện nay. Các nghiên cứu xã hội học của học giả cả trong và ngoài nước gần đây cho biết trong bối cảnh chuyển đổi sang phát triển xã hội công nghiệp hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu Việt Nam đang dần có tỉ lệ cơ cấu dân cư là trên dưới 30

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    775    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.