Tìm hiểu về LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ; biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ; vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ; hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập. | LUẬT HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51 2001 QH10 Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Luật này quy định về hoạt động chữ thập đỏ biểu tượng trong hoạt động chữ thập đỏ vận động tiếp nhận quản lý sử dụng nguồn lực cho hoạt động chữ thập đỏ hợp tác quốc tế về hoạt động chữ thập đỏ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sau đây gọi chung là Hội Chữ thập đỏ trách nhiệm của cơ quan nhà nước tổ chức cá nhân trong hoạt động chữ thập đỏ. 2. Luật này áp dụng đối với tổ chức cá nhân trong nước tổ chức cá nhân nước ngoài tổ chức quốc tế sau đây gọi chung là tổ chức cá nhân tham gia hoạt động chữ thập đỏ tại Việt Nam. Điều 2. Hoạt động chữ thập đỏ Hoạt động chữ thập đỏ là hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng do Hội Chữ thập đỏ thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức cá nhân thực hiện về cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo chăm sóc sức khoẻ sơ cấp cứu ban đầu hiến máu nhân đạo hiến mô bộ phận cơ thể người và hiến xác tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh thiên tai thảm họa tuyên truyền các giá trị nhân đạo tham gia phòng ngừa ứng phó thảm họa. Điều 3. Nguyên tắc hoạt động chữ thập đỏ 1. Tự nguyện không vụ lợi. 2. Công khai minh bạch đúng mục đích đối tượng kịp thời và hiệu quả. 3. Không phân biệt đối xử phù hợp với truyền thống nhân ái của dân tộc. 4. Sử dụng biểu tượng chữ thập đỏ. 2 5. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam điều ước quốc tế về hoạt động nhân đạo mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Điều 4. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chữ thập đỏ 1. Nhà nước có chính sách khuyến khích hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân tham gia hoạt động chữ thập đỏ. 2. Khi tham gia hoạt động chữ thập đỏ tổ chức cá nhân bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường theo quy định của pháp luật cá nhân bị tổn hại về sức khoẻ tính mạng thì được hưởng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.