Quyết định 3787/QĐ-UBND năm 2013

Quyết định 3787/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh giảm kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 08 hộ dân bị ảnh hưởng bởi gói thầu CP5-2, CP7-2, CP8-2 và CP14-2 thuộc dự án thành phần số 5, dự án nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN