Ebook Luyện thi tin học (dùng cho các cấp học phổ thông): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luyện thi tin học (dùng cho các cấp học phổ thông)" giới thiệu tới người đọc 2 chương đầu tiên của cuốn sách bao gồm: Các đề thi tin học và lời giải tham khảo cấp tiểu học, đề thi tin học và lời giải tham khảo cấp trung học cơ sở. nội dung chi tiết.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    4    0    18-06-2021