Lợi ích liệu pháp massage trong chăm sóc trẻ sinh non

Đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác điều trị và chăm sóc trẻ sinh non, góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong, tăng khả năng cứu sống trẻ sinh non. Tuy nhiên việc chăm sóc trẻ sinh non còn đang dừng lại ở việc phát triển thể chất, chưa chú trọng tới việc phát triển tinh thần và trí tuệ của trẻ. | Lợi ích liệu pháp massage trong chăm sóc trẻ sinh non TRẦN DIỆU LINH SƠQUAN TỔNG SẢN KHOA SINH LỢI ÍCH LIỆU PHÁP MASSAGE TRONG CHĂM SÓC TRẺ SINH NON Trần Diệu Linh Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Từ khóa Mat-xa trẻ sơ sinh trẻ Tóm tắt sinh non trẻ sơ sinh. Đã có rất nhiều tiến bộ trong công tác điều trị và chăm sóc trẻ sinh non Keywords infant massage preterm baby premature góp phần làm giảm tỷ lệ tử vong tăng khả năng cứu sống trẻ sinh non. newborn neonate. Tuy nhiên việc chăm sóc trẻ sinh non còn đang dừng lại ở việc phát triển thể chất chưa chú trọng tới việc phát triển tinh thần và trí tuệ của trẻ. Các lợi ích trực tiếp của việc massage đối với trẻ đã được nhiều nhà khoa học khẳng định qua nhiều công trình nghiên cứu massage cải thiện tình trạng tuần hoàn hô hấp tăng cường miễn dịch giúp trẻ nhanh chóng hồi phục sức khỏe làm cho các cơ săn chắc hệ thống xương- khớp dẻo dai đặc biệt massage kích thích nhiều giác quan giúp trẻ phát triển trí não có tác dụng tốt tới sự phát triển tinh thần tình cảm của trẻ giúp trẻ vượt qua những khó khăn đầu tiên trong cuộc đời trẻ có bản lĩnh hơn để vượt qua những thử thách về tâm lý và tình cảm trong giai đoạn sau này của cuộc sống. Từ khóa Mat-xa trẻ sơ sinh trẻ sinh non trẻ sơ sinh. Abstract THE EFFECT OF MASSAGE THERAPY FOR PREMATURE INFANTS A LITERATURE REVIEW There has been a great deal of progress in the care and treatment of premature infants contributing to the reduction of mortality and the potential for rescuing preterm infants. However the care of preterm babies is still on the development of physical not to focus on the development of their mental and intellectual. The direct benefits of massage for preterm baby has been confirmed by many scientists through many studies massage improves circulation respiration boosting immunity to help the Tác giả liên hệ Corresponding author baby quickly recover health It helps to strengthen the muscles strengthen Trần Diệu Linh the muscles of the joints stimulate the senses .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
62    175    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.