Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Mục đích của luận văn là làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng vấn đề tranh tụng của KSV tại phiên tòa HSST trên địa bàn thành phố Hải Phòng, phân tích các bất cập, hạn chế. Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của KSV tại phiên tòa HSST bảo đảm một phiên tòa hình sự công bằng, dân chủ, văn minh. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRƢƠNG THỊ THANH NHÀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI. 2013 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRƢƠNG THỊ THANH NHÀN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TRANH TỤNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN TẠI PHIÊN TÒA HÌNH SỰ SƠ THẨM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyên ngành Luật hình sự Mã số 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS Phạm Mạnh Hùng HÀ NỘI. 2013 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta trong những năm vừa qua đã đạt được những thành tựu to lớn. Việt Nam đã trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư bởi một nền chính trị ổn định môi trường đầu tư an toàn. Cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội các cơ quan tiến hành tố tụng đã có nhiều cố gắng trong hoạt động tư pháp góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Có được những thành tựu đó là cả một sự phấn đấu nỗ lực của toàn xã hội nhằm mục tiêu xây dựng xã hội quot công bằng dân chủ văn minh và tiến bộ xã hội quot trong đó có sự đóng góp của những nhà hoạch định chính sách các nhà hoạt động thực tiễn trong các cơ quan tư pháp. Tuy nhiên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự vẫn còn tình trạng để xảy ra oan sai gây ảnh hưởng đến các quyền tự do dân chủ của người dân. Do vậy Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương cải cách tư pháp nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa XHCN hạn chế tình trạng oan sai đồng thời hiện thực hóa các quyền tự do dân chủ cho nhân dân. Với chức năng thực hành quyền công tố THQCT và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong những năm qua ngành Kiểm sát nhân dân đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong công tác đấu tranh chống tội phạm và ngăn ngừa các vi phạm pháp luật. Với việc ban hành Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân VKSND năm 2002 và Bộ luật Tố tụng hình sự BLTTHS năm 2003 vai trò vị trí của VKSND trong hoạt động tố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
157    179    18    25-06-2024
8    74    2    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.