Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển nông nghiệp bền vững ở Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam

Luận văn "Phát triển nông nghiệp bền vững ở Huyện Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam" có cấu trúc gồm 5 chương trình bày cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững; thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam trong thời gian vừa qua; một số giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    83    2    21-07-2024
8    75    2    21-07-2024
18    90    1    21-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.