Metastatic non-muscle invasive bladder cancer with meningeal carcinomatosis: Case report of an unexpected response

Non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) is usually treated with local therapy including transurethral resection of the bladder tumor and intravesical therapy depending on the stage of the tumor. NMIBC is a rarely a metastatic diseases with lymph node invasion in less of 10%. | Metastatic non-muscle invasive bladder cancer with meningeal carcinomatosis Case report of an unexpected response

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    18    1    28-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.