Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Nghiên cứu quy trình kiểm toán vận dụng vào quy trình thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương

Đề tài “Nghiên cứu quy trình kiểm toán vận dụng vào quy trình thanh tra, kiểm tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương” được tác giả thực hiện nhằm mục tiêu là hoàn thiện phương pháp, kỹ thuật kiểm tra, thanh tra thuế tại Cục thuế tỉnh Bình Dương thông qua việc vận dụng quy trình kiểm toán. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐẦU MỘT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VẬN DỤNG VÀO QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐẦU MỘT NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VẬN DỤNG VÀO QUY TRÌNH THANH TRA KIỂM TRA THUẾ TẠI CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MÃ SỐ 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . TRẦN VĂN TÙNG BÌNH DƯƠNG NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu của tôi có sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn là Văn Tùng. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích nhận xét đánh giá được thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo. Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng cũng như kết quả luận văn của mình. Trân trọng Bình Dương ngày tháng 01 năm 2021 HỌC VIÊN NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH i LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một các thầy cô giáo Viện Đào tạo Sau đại học Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Bình Dương các thầy cô giáo đã trực tiếp giảng dạy bạn bè và đồng nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn. Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Văn Tùng người đã nhiệt tình hướng dẫn truyền đạt những kinh nghiệm quý báu trong quá trình nghiên cứu khoa học và dành những tình cảm tốt đẹp cho tôi trong thời gian qua. Mặc dù đã cố gắng hoàn chỉnh luận văn song chắc chắn luận văn vẫn còn có những hạn chế thiếu sót nhất định kính mong nhận được sự chỉ bảo góp ý của Quý thầy cô và bạn bè đồng nghiệp để luận văn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.