Ảnh hưởng giá thể và giống đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hoa cát tường [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners] trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài "Ảnh hưởng giá thể và giống đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng hoa cát tường [Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinners] trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh" được thực hiện nhằm xác định thành phần giá thể thích hợp cho một số giống hoa cát tường sinh trưởng và phát triển tốt với điều kiện trồng chậu tại Thành phố Hồ Chí Minh. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    81    5    15-04-2024
45    68    2    15-04-2024
164    130    2    15-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.