Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y học: Nghiên cứu sự biến đổi nồng độ adh huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín

Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm khảo sát nồng độ ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng ở bệnh nhân chấn thương dọ não kín và đánh giá mối liên quan giữa sự biến đổi nồng độ ADH huyết thanh và một số yếu tố nặng qua đó xác định giá trị dự báo tiên lượng cho bệnh nhân chấn thương sọ não kín. | 1 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC NGÔ DŨNG NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ ADH HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NẶNG Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO KÍN T TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HUẾ - 2018 2 C : ĐẠI HỌC HUẾ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC N : 1. GS TS NGUY N TH NHẠN 2. GS TS H NG HÁNH ản ản ản n : n : n : L V ệ C H : - T T T ệ ệ ệ -Đ H ế Đ YD H ế Đ H ế 3 Đ U C U M ệ ệ ế K C ế ự ế ế ự ế ự ế - ế ự ũ ế ự ế ADH. T ADH ế Nế ADH ế ng. ự ế Nế ADH ế ADH ADH .T ự ệ ADH ũ ệ ế ADH ỷ ệ 33 ệ X “N n ứu s i n t n v m ts y ut n n n n kín” ằ ế ế ế ế ế ự ệ S SIADH n n n nt DH uy t n s n o 4 D D N L n n G pm ủ luận n Vệ ệ ADH 3 ệ M ế ụ ế . ủ luận n 121 trang L Đ C T C Đ C 3 Kế C B Kế Kế L 3 T ệ ệ 31 trang 30 trang 34 trang 2 trang 1 trang 3s : 149 3 ế Vệ ế A 3 ế P ) 5 C n TỔNG QU N T I LIỆU . C n t n s n o kín v y ut n n Đn n t C ệ ự ự , . C ế - ệ Đ m Gl s ow v T G CTSN T m rs ll tron CTSN kín ệ C N ũ T 3 M M ệ ự . T n t G t ế n trong CTSN. n n o tr n ắt l p v tín s n o P ệ C y u t n n n s n o kín T y t nt ĩ ế n n o t ứ p t .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
63    75    1    16-06-2024
7    80    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.