Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non: Một số kinh nghiệm lồng ghép phương pháp STEAM trong các hoạt động cho trẻ 4- 5 tuổi ở trường mầm non tại Trường mầm non Hoa Sữa

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non được hoàn thành với một số biện pháp như sau Tìm hiểu phương pháp STEAM; Tìm hiểu các dự án phù hợp; Lồng ghép các dự án STEAM trong các hoạt động học; Lồng ghép các dự án STEAM trong các hoạt động khác; .Mời các bạn cùng tham khảo! | UBND QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm lồng ghép phương pháp STEAM trong các hoạt động cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non Lĩnh Vực Môn Giáo dục mẫu giáo Cấp học Mầm non Họ và tên tác giả Nguyễn Thị Tuyết Chức vụ Giáo viên ĐT 0985851084 Đơn vị công tác Trường mầm non Hoa Sữa Quận Long Biên Hà Nội Long Biên tháng 4 năm 2019 MỤC LỤC NỘI DUNG Trang I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2 1. Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp đến vấn đề 2 nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm Cơ sở lý luận 2 . Cơ sở thực tiễn 3 2. Thực trạng vấn đề 4 . Thuận lợi 4 . Khó khăn 4 3. Các biện pháp tiến hành 4 . Biện pháp 1 Tìm hiểu phương pháp STEAM 4 . Biện pháp 2 Tìm hiểu các dự án phù hợp. 5 . Biện pháp 3 Lồng ghép các dự án STEAM trong các hoạt động 7 học . Biện pháp 4 Lồng ghép các dự án STEAM trong các hoạt động 8 khác . Biện pháp 5 Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh 8 4. Hiệu quả của SKKN 9 III KẾT LUẬN VÀ KIỀN NGHỊ 9 1. Ý nghĩa của SKKN 9 2. Bài học kinh nghiệm 10 3. Ý kiến đề xuất 10 PHỤ LỤC IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO I. ĐẶT VẤN ĐỀ Giáo dục mầm non là một bậc học nằm trong hệ thống giáo dục của nhà nước. Bậc học này rất đặc biệt vì nó mang tính tự nguyện rất cao và chỉ dành riêng cho trẻ từ ba đến 72 tháng tuổi tạo thành một quá trình giáo dục liên tục thống nhất cho trẻ mầm non. Trong phương hướng phát triển giáo dục mầm non đến năm 2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo có nhấn mạnh phải đổi mới chương trình giáo dục mầm non đồng bộ. Đổi mới về nội dung phương thức giáo dục nghiên cứu khoa học về giáo dục mầm non lồng ghép các chương trình chơi và học cho trẻ tạo môi trường lành mạnh giúp trẻ hình thành nhân cách và trí tuệ ban đầu. Rào cản lớn nhất trong các phương pháp giáo dục truyền thống là sự tách rời giữa các lĩnh vực quan trọng khoa học công nghệ kỹ thuật nghệ thuật và toán học. Sự tách rời này sẽ đem đến một khoảng cách lớn giữa lý thuyết và thực hành giữa kiến thức và ứng dụng. Học sinh được đào tạo theo .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.