Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013

Quyết định 2169/QĐ-TTg năm 2013 sửa đổi Danh mục nhiệm vụ, đề án, chương trình triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015 kèm theo Quyết định 160/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG